Seria filmowa “Narracje Migrantów”

Charakterystyka serii

Seria filmowa „Narracje Migrantów” składa się z krótkich filmów dokumentalnych. Ich narratorami i narratorkami są osoby, które na różne sposoby i z różnym skutkiem szukają dla siebie miejsca w Polsce. Słowo „migrant” w tytule nie odnosi się jednak do statusu prawnego, a raczej do sposobu bycia, mentalności, doświadczenia życiowego bohaterów i bohaterek filmów. Część z nich jest w Polsce tylko przejazdem, inni decydują się na dłuższy pobyt albo chcą się tutaj osiedlić, niektórzy się tu urodzili. Ważne jest to, że mają coś szczególnego do powiedzenia o tym, jak czują się w Polsce i w jaki sposób ją postrzegają.

Filmy z serii „Narracje Migrantów” można obejrzeć przez pryzmat wypowiedzi wybitnego nigeryjskiego pisarza Chinua Achebe:

„Ludzie tworzą historie, które tworzą ludzi; albo raczej historie tworzą ludzi, którzy tworzą historie” (People create stories create people; or rather stories create people create stories).

Filmy pokazują bowiem Polskę i Polaków poprzez historie osób z doświadczeniem migracyjnym, które – mieszkając w Polsce – same ją współtworzą. Mamy nadzieję, że podczas oglądania filmów widzowie nie tylko dowiedzą się czegoś nowego o migracji i różnorodności społecznej w Polsce, ale także odnajdą w nich samych siebie.

Filmy zostały przygotowane w trzech wersjach językowych – polskiej, rosyjskiej i angielskiej. Film “Po polsku mam na imię Hania” jest dostępny rónież w napisami w języku wietnamskim.
Większość z nich trwa ok. 5 minut.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółówymi opisami filmów poniżej.

Pokazy filmów

Jednym z celów serii filmowej „Narracje Migrantów” jest pobudzanie debaty publicznej na tematy związane z różnorodnością społeczną, migracją i integracją. Dzięki swojej krótkiej formie i wieloaspektowemu podejściu filmy mogą znaleźć rozmaite zastosowanie edukacyjne, zarówno z dziećmi i młodzieżą jak i z dorosłymi.

Filmy z serii „Narracje Migrantów” udostępniamy w celach edukacyjnych – można wykorzystać je jako narzędzia zarówno do zajęć z dziećmi i młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi. Przykłady zastosowania filmów z serii „Narracje Migrantów” jako narzędzia edukacyjnego znajdują się TUTAJ. Istnieje także możliwość zaproszenia do współpracy edukatorów i edukatorek FRS, którzy i które, zależnie od formuły wydarzenia, mogą poprowadzić warsztat, szkolenie lub dyskusję w oparciu o film. O naszym zespole edukatorów i edukatorek można przeczytać tutaj.

Istnieje możliwość zaproszenia edukatorów i edukatorek FRS do przeprowadzenia dyskusji, warsztatu lub szkolenia w oparciu o wybrany film lub wybrane filmy. W celu zamówienia kopii filmu bądź pokazu filmu i dyskusji prowadzonej przez zespół edukacyjny FRS prosimy o kontakt na adres: biuro@ffrs.org.pl.

Materiały pomocnicze do filmów

FRS opracowało materiały pomocnicze dla osób prowadzących działania edukacyjne z wykorzystaniem filmów z serii „Narracje Migrantów”. Materiały pomocnicze mają na celu:

 • Stworzenie ramy dla dyskusji organizowanych wokół filmów.
 • Wskazanie konkretnych zagadnień czy punktów dyskusyjnych, które są w sposób szczególny naświetlone w danym filmie.
 • Wskazanie źródeł informacji i wiedzy uzupełniających, a związanych z tematami poruszonymi w danym filmie.

Materiały przygotowanłyśmy z myślą o osobach, które prowadzą działania edukacyjne, w tym nauczycielkach i nauczycielach, trenerkach i trenerach oraz kadrze akademickiej.

Opisy filmów

Rok produkcji: 2014 (nr 9 w Serii filmowej „Narracje Migrantów)

Bohaterka filmu, Hanh, pochodzi z Wietnamu. Przyjechała do Polski, mając 14 lat. Dołączyła do swoich rodziców oraz rodzeństwa, które urodziło się już w Polsce, a którego wcześniej nie znała. W filmie Hanh, która używa też polskiego imienia Hania, opowiada o swojej rodzinie, relacjach z rodzicami, siostrami i bratem, o tym, jak kształtowały się one z biegiem czasu. Mówi, z czym wiązała się dla niej przeprowadzka do Polski. Wraca wspomnieniami do początków swojego pobytu w Polsce, nie ukrywając trudnych doświadczeń. Jednocześnie poznajemy Hanh w obecnym momencie jej życia – bohaterka opowiada o studiach, dowiadujemy się o jej planach na przyszłość, celach zawodowych, jakie sobie wyznacza. Film może stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat relacji rodzinnych w kontekście migracji oraz kształtowania się tożsamości kulturowej osób z doświadczeniem migracji.

Reżyseria: Rafał Skalski
Zdjęcia: Filip Drożdż
Czas trwania: 11:14 min

 • Film dostępny w polskiej, rosyjskiej, angielskiej i wietnamskiej wersji językowej.
 • Materiały pomocnicze do prowadzenia działań edukacyjnych z wykorzystaniem filmu TUTAJ

Fatima

Rok produkcji: 2012 (nr 8 w Serii filmowej „Narracje Migrantów”)

Film przedstawia historię Fatimy, pochodzącej z Czeczenii 16-letniej uczennicy jednego z warszawskich gimnazjów. Fatima opowiada o tym, jak postrzega siebie w środowisku szkolnym w Polsce. Mówi o obawach, które towarzyszyły jej przed pójściem do szkoły, o trudnościach w nauce, jakich doświadcza, ale i o nawiązanych przyjaźniach oraz o swych staraniach, by zbliżyć się do polskich i czeczeńskich rówieśników i rówieśnic. Film może stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat równego dostępu do edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w Polsce, rozumianego znacznie szerzej niż proces przyswajania wiedzy szkolnej.

Reżyseria: Rafał Skalski
Zdjęcia: Filip Drożdż
Czas trwania: 8:01 min

 • Film dostępny w polskiej, rosyjskiej i angielskiej wersji językowej.
 • Materiały pomocnicze do prowadzenia działań edukacyjnych z wykorzystaniem filmu TUTAJ

Moje miasto Łomża

Rok produkcji: 2012 (nr 7 w Serii filmowej „Narracje Migrantów”)

Film z krytycznie, ale z wyraźną nadzieją, podejmuje temat integracji uchodźców i uchodźczyń z Czeczenii, budującymi swoje życie w Łomży, ze społecznością lokalną. Osoby te przybywają do Polski z bagażem trudnych doświadczeń i bogatą kulturą, z której nie chcą rezygnować. Jednocześnie potrzebują wsparcia lokalnej społeczności, zarówno w wymiarze emocjonalnym (ze względu na tęsknotę za własnym krajem, chęć stworzenia nowego życia w Polsce), jak i materialnym (ze względu na brak środków do życia). Jednak zmiany, wynikające z obecności nowych mieszkańców i mieszkanek Łomży oraz brak zrozumienia dla nowych sąsiadów, rodzi szereg problemów, a niekiedy wręcz otwarte konflikty, które dzielą społeczność lokalną na „naszych” i „obcych”. Film „Moje miasto Łomża” pobudza do dyskusji o tym, jak budować mosty międzyludzkie w kontekście różnorodności społecznej. Może stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat problemu dyskryminacji i islamofobii oraz tematyki uchodźstwa i polityki integracyjnej wobec migrantów i migrantek, uchodźców i uchodźczyń.

Reżyseria: Rafał Skalski
Zdjęcia: Filip Drożdż
Czas trwania: 13:20 min

 • Film dostępny w polskiej, rosyjskiej i angielskiej wersji językowej.

Długa droga do ślubu

Rok produkcji: 2010 (nr 6 w Serii filmowej „Narracje Migrantów”)

Jeżeli obywatel albo obywatelka Polski chce zawrzeć związek małżeński z cudzoziemką bądź cudzoziemcem w Polsce, czeka ich długotrwała procedura i trudne pytania zadawane przez urzędników i urzędniczki w celu potwierdzenia autentyczności związku. Jean i Beata czekali wyjątkowo długo zanim urzędy w Polsce w końcu ustaliły, że na prawdę się kochają. Mogli uczcić swój związek w gronie najbliższych i cieszyć się wspólnym życiem w Polsce bez barier formalnych dopiero pół roku po założeniu sobie obrączek w urzędzie stanu cywilnego. Film może stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat migracji, a także polityki migracyjnej i integracyjnej.

Reżyseria: Rafał Skalski
Zdjęcia: Łukasz Żal
Czas trwania: 4:59 min

 • Film dostępny w polskiej, rosyjskiej i angielskiej wersji językowej.
 • Materiały pomocnicze do prowadzenia działań edukacyjnych z wykorzystaniem filmu TUTAJ

Dlaczego jestem czekoladowy?

Rok produkcji: 2010 (nr 5 w Serii filmowej „Narracje Migrantów”)

Kasia jest artystką, emanuje życzliwością, charyzmą i uśmiechem. Wychowuje dwójkę dzieci, które mają mieszane pochodzenie: ich ojciec pochodzi z Nigerii, a Kasia jest Polką. Dzieci jeszcze nie wiedzą, że w niektórych w Polsce ich wygląd może budzić zdziwienie, podejrzenie, a nawet dezaprobatę. Swoją siłę i pozytywną energię Kasia przeznacza nie tylko na pracę artystyczną, ale również na to, aby jej dzieci i dzieci innych ludzi rozumiały, że wszystkim należy się szacunek niezależnie od kraju pochodzenia, koloru skóry czy kultury. W filmie opowiada o tym, jak stara się stworzyć najlepsze warunki do wychowania szczęśliwych i pewnych siebie dzieci, które mogą uznać cały świat za swój dom. Film może stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat kwestii tolerancji, problematyki dyskryminacji oraz specyficznej sytuacji rodziny w kontekście migracji.

Reżyseria: Rafał Skalski
Zdjęcia: Łukasz Żal
Czas trwania: 6:17 min

 • Film dostępny w polskiej, rosyjskiej i angielskiej wersji językowej.
 • Materiały pomocnicze do prowadzenia działań edukacyjnych z wykorzystaniem filmu TUTAJ

Aslan i jego uczniowie

Rok produkcji: 2010 (nr 4 w Serii filmowej „Narracje Migrantów”)

Aslan jest uchodźcą z Czeczenii. Mieszka w Polsce od 2004 roku. W latach 2010-2011 pracował jako asystent międzykulturowy w szkole w Coniewie (woj. mazowieckie), w której uczyła się znacząca liczba dzieci uchodźczych. W filmie Aslan omawia różne aspekty pracy asystenta międzykulturowego, która obejmowała m.in. wsparcie kadry pedagogicznej w nauczaniu (np. tłumaczenie z języka polskiego oraz języka czeczeńskiego lub rosyjskiego), pomoc uczniom i uczennicom czeczeńskim podczas lekcji poszczególnych przedmiotów, tłumaczenie przy okazji wywiadówek z rodzicami i opiekunami czeczeńskimi, pośredniczenie pomiędzy ośrodkiem dla uchodźców i szkołą, oraz prowadzenie zajęć z języka czeczeńskiego. Film może stanowić punkt wyjścia do dyskusji nt. równego dostępu do edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w Polsce, oraz o komunikacji międzykulturowej i problematyki uchodźstwa.

Reżyseria: Rafał Skalski
Zdjęcia: Łukasz Żal
Czas trwania: 5:28 min

 • Film dostępny w polskiej, rosyjskiej i angielskiej wersji językowej.
 • Materiały pomocnicze do prowadzenia działań edukacyjnych z wykorzystaniem filmu TUTAJ

To co najlepsze z dwóch światów. Syn Mohameda
Rok produkcji: 2010 (nr 3 w Serii filmowej „Narracje Migrantów”)

Mohamed jest dumnym, szczęśliwym i oddanym ojcem, niewolnym jednak od obaw, które są trochę inne niż przeciętnego rodzica w Polsce. Uczy swojego syna, Ahmeda, że może i powinien czuć się dobrze jako polski chłopiec, a jednocześnie muzułmanin z jasnobrązową skórą. Mohamed uczy Ahmeda języka arabskiego, religii islamu, tego, że ma szanować swoją chrześcijańską mamę i muzułmańskiego ojca, że może być dumny z tego, że jest Egipcjaninem, Afrykaninem i Polakiem. Obawia się jednak, że pewnego dnia ktoś powie Ahmedowi, że Polska nie jest jego krajem. Film może stanowić punkt wyjścia do dyskusji między innymi na temat problematyki dyskryminacji, religii Islamu i islamofobii, oraz specyficznej sytuacji rodziny w kontekście migracji.

Reżyseria i zdjęcia: Maciej Jaszczak
Zdjęcia: Tomasz Michalczewski
Czas trwania: 6:27 min

 • Film dostępny w polskiej, rosyjskiej i angielskiej wersji językowej.

Misja Oleksandry
Rok produkcji: 2010 (nr 2 w Serii filmowej „Narracje Migrantów”)

Film powstał w celu nagłośnienia rozwiązania, jakim jest abolicja – akcja regularyzacyjna prowadzona przez państwo, która na ściśle określonych zasadach pozwala na legalizację pobytu nieudokumentowanych migrantów i migrantek (zwanych potocznie nielegalnymi migrantami i migrantkami). W filmie występuje Oleksandra, która w momencie kręcenia filmu była członkinią Komitetu „Imigranci na rzecz Abolicji”. Komitet był nieformalną grupą zrzeszającą osoby zaangażowane społecznie, przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych, a także badaczy i badaczki, którzy i które przejmują się sytuacją nieudokumentowanych migrantów i migrantek w Polsce. W filmie Oleksandra tłumaczy m.in. z jakich powodów ludzie mogą stać się nieudokumentowanymi migrantami i migrantkami, i na czym polega abolicja. Film może stanowić punkt wyjścia do szerszej dyskusji na temat migracji w Polsce, a także polityki migracyjnej i integracyjnej.

Reżyseria i zdjęcia: Maciej Jaszczak
Czas trwania: 5:52 min

 • Film dostępny w polsko-rosyjsko-angielskiej wersji językowej.
 • Materiały pomocnicze do prowadzenia działań edukacyjnych z wykorzystaniem filmu TUTAJ

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002

Regulamin sklepu