Asystentki międzykulturowe

Asystent międzykulturowy lub asystentka międzykulturowa to osoba, której zadaniem jest wspieranie dzieci cudzoziemskich uczęszczających do szkół w Polsce oraz społeczności szkolnych (w tym kadry pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci). Osoba pełniąca taką funkcję może być zatrudniona jako pomoc nauczyciela ze środków przekazanych przez organ prowadzący szkołę (na podstawie art. 94a, ust. 4a ustawy z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty – Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) lub przez organizację pozarządową.

Dotychczasowe doświadczenia szkół i organizacji pozarządowych pokazują, że zatrudnienie asystentów i asystentek międzykulturowych w szkołach, do których uczęszczają dzieci cudzoziemskie to rozwiązanie w szczególnie korzystny sposób wpływające na sytuację uczniów i uczennic cudzoziemskich, komfort pracy nauczycielek i nauczycieli, zaangażowanie rodziców oraz całą społeczność szkolną.

Na czym polega praca asystentki międzykulturowej i asystenta międzykulturowego?

Zakres zadań osoby pracującej jako asystent międzykulturowy może obejmować m.in.:

  • wsparcie dzieci cudzoziemskich w nauce oraz w procesie integracji ze społecznością szkolną,
  • pomoc w tłumaczeniu z języka polskiego na język ojczysty dziecka i jego rodziny (oraz odwrotnie), zarówno podczas zajęć szkolnych jak i podczas zebrań rodziców oraz spotkań indywidualnych z psychologiem/pedagogiem szkolnym, dyrekcją lub kadrą pedagogiczną szkoły,
  • pośredniczenie w kontaktach pomiędzy szkołą a rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci,
  • mediacje w przypadku konfliktów na tle kulturowym, narodowym, rasowym, etnicznym lub religijnym.
Jak FRS wspiera funkcję asystentury w szkołach?
  • Oferujemy szkolenia oraz indywidualne konsultacje dla organizacji i szkół przygotowujących się do zatrudnienia asystenta międzykulturowego, asystentki międzykulturowej lub pomocy nauczyciela.
  • Gromadzimy dobre praktyki, wnioski i rekomendacje dotyczące współpracy pomiędzy asystentkami i asystentami międzykulturowymi, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi.
  • Promujemy rozwiązanie, jakim jest asystentura wśród organów prowadzących oraz decydentów i decydentek oświatowych.

W 2020 r. FRS zainicjowało i obecnie koordynuje ogólnopolską Koalicję na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich.

Zebranie osób w ramach Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich, 2021

Polecamy opracowane przez nas materiały na temat asystentury międzykulturowej w szkole:

Jeśli chcesz skonsultować się z nami na temat funkcji asystentki międzykulturowej lub pomocy nauczyciela, napisz do nas: biuro[@]ffrs.org.pl

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002