Projekty

Od powstania FRS w 2007 roku, wiele instytucji zdecydowało się dofinansować nasze działania. Zaufali nam m.in.:

 • Allianz Kulturstiftung
 • Ambasada Amerykańska w Warszawie
 • Biuro Edukacji Miasta st. Warszawy
 • Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich
 • Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców
 • Fundacja im. Heinricha Bolla
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji
 • Fundacja Pamięć Odpowiedzialność Przyszłość (Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft – EVZ)
 • Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • Hoop Polska Sp. z o.o.
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Miasto Stołeczne Warszawa
 • Międzynarodówka Edukacyjna
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Norwegian Refugee Council (NRC) / Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii (Norwegian Ministry of Foreign Affairs)
 • Program „Obywatele dla Demokracji” finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • Szwajcaria w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej / IOM
 • Unia Europejska w ramach Programu Erasmus+
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) / Międzynarodówka Edukacyjna

Wspierają nas również osoby prywatne poprzez darowizny oraz przekazanie 1% podatku. Ty też możesz nas wspierać!


Dziękujemy za zaufanie!

Przeczytaj o poszczególnych projektach FRS poniżej:
Wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych
Źródło finansowania: Norwegian Refugee Council (NRC) / Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii (Norwegian Ministry of Foreign Affairs)
Okres realizacji: 1 października 2022 - 31 grudnia 2023
Opis projektu >

Celem projektu jest wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych w systemie edukacji w Polsce. Działania w projekcie obejmują:

 • finansowanie studiów podyplomowych „Asystentura międzykulturowa w szkole” prowadzonych przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (IPSiR UW) we współpracy z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS),
 • finansowanie warsztatów, szkoleń oraz forów (ogólnopolskich i lokalnych) dla asystentek i asystentów międzykulturowych.
Kwota dofinansowania: rok 2022: 231 316,51 PLN , rok 2023: 918 095,00 PLN
Koalicja na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych w systemie edukacji w Polsce
Źródło finansowania: Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” (EVZ)
Okres realizacji: 1 października 2019 – 30 września 2020
Opis projektu >

Projekt jest częścią programu EVZ wspierającego tworzenie koalicji dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i nienawiści oraz wzmacniania społeczeństwa solidarnego.

Celem Koalicji zainicjowanej przez FRS jest wzmocnienie roli asystentek i asystentów międzykulturowych (AM), asystentek i asystentów edukacji romskiej (AER) oraz osób pełniących funkcję pomocy nauczyciela (PN) w szkołach po to, aby dzieci z doświadczeniem migracyjnym i dzieci romskie czuły się w szkole bezpiecznie, mogły korzystać z nauki i się rozwijać. Chcemy, aby zatrudnianie PN, AM i AER stało się realnie działającym rozwiązaniem systemowym. Aby było to możliwe coraz więcej szkół powinno decydować się na zatrudnienie AM, PN i AER,
a organy prowadzące powinny dostrzegać tę potrzebę i odpowiadać na nią pozytywnie, przekazując szkołom środki.

W ramach działań Koalicji:
• zachęcamy szkoły i organy prowadzące do zatrudniania pomocy nauczyciela oraz asystentek/ów międzykulturowych i romskich oraz informujemy, jak to zrobić;
• upowszechniamy doświadczenia i dobre praktyki, aby pokazać, jakie korzyści daje całej społeczności szkolnej współpraca z asystentkami i asystentami;
• działamy na rzecz tego, aby praca asystentek i asystentów była doceniana.
• opracowujemy model kompetencyjny asystentek i asystentów oraz ramowy program cyklu szkoleń przygotowujących asystentki i asystentów do pełnienia tych funkcji.

Koalicję jako partnerzy współtworzą osoby i organizacje z całej Polski: Fundacja w Stronę Dialogu (dawniej Fundacja Dialog-Pheniben, Kraków), Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja (Kraków), Fundacja Kobiety Wędrowne (Sopot / Trójmiasto), Fundacja Polskie Forum Migracyjne (Warszawa), Elsi Adajew, prezes Fundacji Sintar im. Issy Adajewa (Warszawa), Stowarzyszenie Dla Ziemi (Lublin), Stowarzyszenie na rzecz Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada (Wrocław), Stowarzyszenie 9dwunastych (Białystok), Wydział Oświaty Dzielnicy Ochota w Warszawie.

Działania Koalicji obejmują:
• Sześć strategicznych spotkań sieciujących.
• Stworzenie strony internetowej, ulotki i materiału video informujących o możliwości zatrudniania i współpracy szkół z asystentkami i asystentami, pokazujących korzyści ze współpracy i zachęcających do podejmowania jej.
• Spotkania informacyjne w miastach i miejscowościach, gdzie działają organizacje zrzeszone
w koalicji.

Kwota dofinansowania: 47 305,00 Euro
Dotacja na rozwój instytucjonalny
Źródło finansowania: Fundacja im. Stefana Batorego
Okres realizacji: 1 czerwca 2018 – 31 maja 2020
Opis projektu >

Celem dotacji jest wzmocnienie systemu finansowania działalności FRS poprzez rozwój fundraisingu i współpracy z sektorem biznesowym.

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł
Wizyta studyjna do Berlina | Edukacja i integracja międzykulturowa w szkole – spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli systemu oświaty z Polski i z Niemiec
Źródło finansowania: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Austausch macht Schule
Okres realizacji: październik 2017 – marzec 2018
Opis projektu >

Partner merytoryczny: Stowarzyszenie Kreisau Initiative

Inspiracją dla zorganizowania wizyty studyjnej było wprowadzenie w Polsce w 2016 r. możliwości tworzenia w szkołach tzw. oddziałów przygotowawczych dla dzieci z doświadczeniem migracji, nieznających języka polskiego. Celem wizyty było poznanie analogicznego rozwiązania funkcjonującego w Berlinie– tzw. „Willkommensklasen” („klas powitalnych”).

W wizycie wzięło udział dwanaście osób, które na co dzień na różne sposoby wspierają dzieci z doświadczeniem migracji i ich rodziny oraz uczą innych, jak to robić: dyrekcje szkół prowadzących oddziały przygotowawcze, asystenki międzykulturowe, pracownice poradni psychologiczno-pedagogicznych a także przedstawicielki organizacji pozarządowych, uczelni i instytucji odpowiedzialnych za wsparcie szkół przyjmujących dzieci z doświadczeniem migracji (kuratorium, Urząd ds. Cudzoziemców).

Projekt składał się z następujących etapów:
• Spotkanie przygotowawczo-organizacyjne z partnerem merytorycznym – Kreisau Initiative (7-9 listopada 2017 r. w Berlinie)
• Spotkanie przygotowujące do wizyty dla uczestniczek i uczestników z Polski (22 lutego 2018 r. w Warszawie)
• Wizyta studyjna (12-14 marca 2018 r. w Berlinie)
• Seminarium podsumowujące (28 marca 2018 w Warszawie)

W trakcie wizyty odwiedziliśmy m.in. organizację „Schule ohne Rassimus – Schule mit Courage” („Szkoła bez rasizmu – szkoła z odwagą”), Senat ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny landu Berlin – instytucję odpowiedzialną za wprowadzenie Willkommensklassen (klas powitalnych) dla dzieci z doświadczeniem migracji, Szkołę Podstawową Karlsgarten Schule oraz zintegrowaną szkołę II stopnia Schule am Königstor, niepubliczną szkołę Schule Eins, której kadra dobrowolnie zdecydowała, że będzie przyjmować dzieci uchodźcze. Nauczycielki i nauczyciele Schule Eins, wspierani przez dyrekcję, opracowali autorskie rozwiązania, żeby jak najlepiej pomagać zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom.

Cykl spotkań „Rozmowy o różnorodności”
Źródło finansowania: Allianz Kulturstiftung
Okres realizacji: maj – grudzień 2017
Opis projektu >

Tytuł projektu jest nawiązaniem do nazwy jednej z serii wydawniczych FRS: „Rozmowy o różnorodności”, zawierającej wywiady i zapisy rozmów dotyczących różnorodności społecznej.

• Bezpośredniego zaangażować ludzi w dyskusje, umożliwiające zdobycie rzetelnej wiedzy oraz wymianę doświadczeń i pomysłów na działania na rzecz różnorodności społecznej.
• Wzmocnić środowisko organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką migracji i równego traktowania.
• Wzmocnić lokalnych decydentów, sojuszników oraz liderki i liderów w obszarze edukacji
w działaniu na rzecz otwartego społeczeństwa różnorodnego.

Projekt składał się z serii spotkań, które służyły temu, aby:
• Bezpośredniego zaangażować ludzi w dyskusje, umożliwiające zdobycie rzetelnej wiedzy oraz wymianę doświadczeń i pomysłów na działania na rzecz różnorodności społecznej.
• Wzmocnić środowisko organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką migracji i równego traktowania.
• Wzmocnić lokalnych decydentów, sojuszników oraz liderki i liderów w obszarze edukacji
w działaniu na rzecz otwartego społeczeństwa różnorodnego.

W ramach projektu odbyły się następujące spotkania:
• „Co łączy, a co dzieli w różnorodności?” (Warszawa, 21 VI 2017)
• Rozgrywka gry “Łowisko” dotyczącej dylematu “wspólnego pastwiska” (Warszawa, 21 VII 2017)
• „Tęczowy patriotyzm” (Warszawa, 21 IX 2017)
• “Jak sprawić, aby każdy czuł się w szkole o siebie”? (Kędzierzyn-Koźle, 19 X 2017)
• Seminarium: „Asystent międzykulturowy i pomoc nauczyciela w szkole” w ramach konferencji „W polskiej szkole”, zorganizowanej przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja (Kraków, 20 X 2017)
• „Z ziemi obcej do Polski – powrót, czy kolejna migracja?” (Warszawa, 21 XI 2017)
• Spotkanie: „Asystent międzykulturowy i pomoc nauczyciela w szkole” w ramach konferencji pt. „Dobra współpraca z mniejszościami narodowymi w szkole – wyzwaniem dla nauczyciela XI wieku” (Bydgoszcz, 6 XII 2017)

Wspieranie integracji w szkolnym środowisku wielokulturowym
Źródło finansowania: Szwajcaria w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej / IOM
Okres realizacji: 10 sierpnia – 10 listopada 2016
Opis projektu >

Projekt został zrealizowany w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji w ramach projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

W ramach projektu zostały zorganizowane dwa wydarzenia:
• Seminarium upowszechniające zatrudnianie w szkołach asystentek i asystentów międzykulturowych (25 października 2016 w Warszawie)
• Targi edukacyjne dla szkół wielokulturowych (9 listopada 2016 r. w Warszawie).

Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł
Uchodźcy? Zapraszamy!
Źródło finansowania: Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Program „Obywatele dla Demokracji”
Okres realizacji: 4 stycznia – 30 kwietnia 2016
Opis projektu >

Lider projektu: FRS
Partnerzy projektu: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), Fundacja Przestrzeń Wspólna (PW)

Projekt obejmował następujące działania:
• Cykl warsztatów i konsultacji pt. „Jak przygotować szkołę na przyjęcie dzieci uchodźczych?” zwiększających wiedzę i kompetencje kadry szkół oraz społeczności szkolnych zw. z przyjmowaniem dzieci uchodźczych. Przykładowa tematyka zajęć obejmowała nauczanie języka polskiego jako obcego, różnice kulturowe i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole, przeciwdziałanie ksenofobii, rasizmowi i islamofobii w szkole.
• Seminaria upowszechniające zatrudnianie w szkołach asystentek/ów międzykulturowych (AM) i pomocy nauczyciela (PN) oraz dobre standardy współpracy szkół z PN i AM. Celem seminariów było zwiększenie wiedzy i pokazanie korzyści wynikających z zatrudnienia w szkole AM/PN, prezentacja dobrych praktyki rekomendacji w tym zakresie oraz wymiana doświadczeń.
• Warsztaty dla asystentek/ów międzykulturowych (AM) i pomocy nauczyciela (PN) oraz osób chcących przygotować się do pełnienia tej funkcji w szkołach zwiększające wiedzę i umiejętności AM i PN w zakresie wspierania dzieci uchodźczych i ich rodzin, kadry szkoły oraz integracji społeczności szkolnej. Warsztaty umożliwiły również wymianę doświadczeń, wzmacnianie współpracy i sieciowanie pomiędzy PN i AM.
• Organizacja wydarzenia edukacyjno–integracyjnego dla społeczności lokalnej w Łukowie, przygotowującego do przyjęcia uchodźców oraz wspierającego proces integracji
• Powołanie grupy roboczej oraz opracowanie manuala pn. „Nie lajkuję – reaguję!” dotyczącego przeciwdziałania mowie nienawiści w mediach społecznościowych, szczególnie w odpowiedzi na wpisy i komentarze zawierające treści ksenofobiczne, rasistowskie i islamofobiczne. W skład grupy roboczej wchodziły i wchodzili  przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych, agencji social-mediowych oraz uczelni.
• Opracowanie i upowszechnienie materiałów i publikacji wspierających w edukacji na rzecz równego traktowania i poszanowania różnorodności społecznej, w tym: dodruk książki pt. „Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne”;
• dodruk książki pt. „Szkoła wielokulturowa – organizacja pracy i metody nauczania. Wybór tekstów”;
• wydanie  filmów z serii „Narracje Migrantów” na płytach DVD;
• dodruk materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem filmów z serii „Narracje Migrantów”;
• opracowanie i wydanie  „Checklisty równościowej dla szkół wielokulturowych”.

Nr projektu: U/0068
Kwota dofinansowania na działania prowadzone w ramach projektu przez FRS: 110 380,00 zł

My Targówek – Fabryka nowych możliwości
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa (Biuro Edukacji)
Okres realizacji: 1 listopada 2015 - 31 grudnia 2017
Opis projektu >

Lider: Stowarzyszenie Mierz Wysoko
Partnerzy: FRS, Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Fundacja Akademia Innowacji, Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu”, Stowarzyszenie Dzieci Targówka

Projekt został zrealizowany w ramach zadania publicznego zleconego przez Miasto Stołeczne Warszawę pn. „Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach lokalnych systemów wsparcia na obszarze rewitalizowanym Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka”

Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci w wieku 6-18 lat, zamieszkujących obszar Targówka Fabrycznego, poprzez ich aktywizację oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin m.in. poprzez:
• zwiększenie wyników w nauce i zwiększenie kompetencji społecznych dzieci,
• niwelowanie negatywnych skutków barier językowych;
• integracja środowiska dzieci mieszkających na terenie „starego” Targówka Fabrycznego, dzieci cudzoziemskich z ośrodka dla uchodźców i dzieci z nowobudowanych osiedli;
• zwiększenie kompetencji kadry Szkoły Podstawowej nr 58 na Targówku Fabrycznym;
• integracja i koordynacja działań edukacyjnych, społecznych, profilaktycznych, animacyjnych, społecznych prowadzonych na rzecz dzieci i młodzieży przez instytucje publiczne i niepubliczne na terenie Targówka Fabrycznego,
• rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych na rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców Targówka Fabrycznego;
W ramach projektu FRS zatrudniała asystentkę międzykulturową, która wspierała społeczność Szkoły Podstawowej nr 58 (w tym dzieci z doświadczeniem migracji mieszkających w pobliskim ośrodku dla uchodźców i ich rodzin, dzieci polskich i ich rodzin oraz kadry szkoły). Asystentka międzykulturowa angażowała się także w prowadzenie zajęć integrujących społeczność lokalną w klubie sąsiedzkim „Cafe Sąsiad”.

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym
Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Okres realizacji: 24 czerwca – 30 listopada 2015
Opis projektu >

Projekt skierowany był do szkół wielokulturowych, przyjmujących dzieci cudzoziemskie w Polsce. Jego celem było wzmocnienie współpracy szkół z lokalnym środowiskiem wielokulturowym, zapewnienie szkoło, wsparcia w pracy z uczniami i uczennicami cudzoziemskimi oraz rozwinięcie współpracy środowiska szkolnego z rodzicami uczniów i uczennic cudzoziemskich, zwłaszcza uchodźców i uchodźczyń.
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
• Wydanie książki i broszury pt. „Dzieci lecą pierwszą klasą. Jak wspierać dziecko w sytuacji migracji i przeprowadzki? Wskazówki dla dorosłych upowszechniających wiedzę na temat sytuacji i potrzeb dzieci cudzoziemskich i ich rodzin w związku z doświadczeniem migracji;
• Targi edukacyjne dla szkół wielokulturowych prezentujące ofertę zajęć i materiałów organizacji pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych w zakresie wspierania edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji.
• Szkolenie dla asystentów i asystentek międzykulturowych.
• Seminarium na temat dobrych praktyk współpracy szkół z rodzicami cudzoziemskimi i broszura z praktycznymi wskazówkami.
• Konsultacje dla szkół dotyczące wspierania integracji i edukacji dzieci z doświadczeniem migracji i  ich rodzin.

Nr projektu: MEN/2015/DSWM/98

Kwota dofinansowania: 34 841,00 zł
Kodeks Równego Traktowania. Wdrażanie standardów równego traktowania w edukacji i instytucjach publicznych
Źródło finansowania: Heinrich Böll Stiftung
Okres realizacji: 15 maja  – 20 grudnia 2015
Opis projektu >

Głównym źródłem finansowania projektu  były fundusze EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.

Kwota dofinansowania: 12 980,00 zł
Wdrażanie standardów równego traktowania w edukacji i instytucjach publicznych
Źródło finansowania: Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Program „Obywatele dla Demokracji”. Projekt został dofinansowany przez Heinrich Boell Stiftung kwotą 12 9800,00 zł.
Okres realizacji: 2 lutego 2015 – 30 kwietnia 2016
Opis projektu >

Projekt odpowiadał na potrzebę opracowania i wdrożenia trwałych, systemowych rozwiązań w zakresie przestrzegania i upowszechniania standardów równego traktowania w szkołach i instytucjach publicznych. Celem projektu było przeciwdziałanie dyskryminacji w systemie edukacji formalnej i instytucjach publicznych poprzez następujące działania:
• Wsparcie 6 szkół  w opracowaniu i wdrożeniu Kodeksów Równego Traktowania – wewnętrznych standardów równego traktowania.
• Wsparcie 1 instytucji publicznej (Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w opracowaniu i wdrożeniu wewnętrznych standardów równego traktowania.
• Promocja i upowszechnienie Kodeksów Równego Traktowania wśród decydentek i decydentów związanych z systemem edukacji formalnej oraz administracją publiczną.
 
Nr projektu: E3/1556

Kwota dofinansowania: 231 039, 00 zł
European Voluntary Service for All (EVS4All)
Źródło finansowania: Unia Europejska w ramach Programu Erasmus+
Okres realizacji: 2014 – kwiecień 2016
Opis projektu >

Liderzy projektu: Allianz Cultural Foundation (Niemcy), Volonteurope (Wielka Brytania), Itinéraire International (Francja), IKAB-Bildungswerk (Niemcy)
Partnerzy: FRS oraz 14 organizacji z Francji, Niemiec, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii

The project „European Voluntary Service for All” with the European Voluntary Service for All (EVS4ALL) the Allianz Cultural Foundation and its partners aim to open up existing European exchange and volunteer programs to a wider audience. The two-year project European Voluntary Service for All (EVS4ALL) is an initiative by the Allianz Cultural Foundation, implemented in cooperation with Volonteurope and Itinéraire International, and coordinated by IKAB-Bildungswerk. Fourteen partners from France, Germany, Poland, Romania, Spain and the United Kingdom are represented in the consortium, including foundations and organisations from civil society as well as experienced organisations from the fields of European youth and voluntary work.

All EVS4ALL partners aim to place the topics of volunteering, participation in democratic life, as well as social inclusion on the public agenda.
There are three ways in which we propose to achieve this goal:

First, by including young people with fewer opportunities and limited access to the European Voluntary Service (EVS) who have so far been underrepresented in the existing programme;

Second, enlisting the involvement of and offering outreach to further stakeholders like foundations, municipalities, regional and national governments, companies etc. to engage in EVS in order to enlarge its capacities in Europe;

Finally, the promotion of EVS – specifically, the idea of a more inclusive EVS – by means of a widespread communication and dissemination strategy.

We also plan to involve public persons as well as prominent promoters of the manifesto as mentors of single volunteers or the pilot project as a whole to raise awareness and visibility of EVS4ALL and its vision. More information about the project and the  partnership on the project website.

Centrum Wielokulturowe w Warszawie
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa
Okres realizacji: 21 listopada 2014 – 30 grudnia 2016
Opis projektu >

Lider projektu: Fundacja na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie
Partnerzy: Fundacja Inna Przestrzeń, FRS

Powstanie Centrum Wielokulturowego w Warszawie (CWW) było efektem kilku lat współpracy organizacji pozarządowych, w tym FRS,  z władzami miasta.
Działania w projekcie obejmowały:
• Wsparcie w integracji cudzoziemek  i cudzoziemców zamieszkujących Warszawę;
• Wzmocnienie godnego traktowania, ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem migrantów i migrantek oraz mniejszości narodowych i etnicznych;
• Aktywizację społeczną i obywatelską cudzoziemek i cudzoziemców;
• Rozwój współpracy międzykulturowej;
• Wspieranie edukacji wielokulturowej;
• Integrację dwukierunkową pomiędzy społecznością przyjmującą a cudzoziemkami i cudzoziemcami;
• Przeciwdziałanie ksenofobii i rasizmowi oraz upowszechnianie postaw tolerancji;
• Dokumentowanie sytuacji cudzoziemców i cudzoziemek na terenie m.st. Warszawy;
• Promowanie wizerunku Warszawy jako metropolii wielokulturowej.
FRS odpowiadało za planowanie i koordynację działań w obszarze edukacji (w tym szkoleń i warsztatów dla kadr pedagogicznych szkół oraz budowanie współpracy środowiska NGO i sektora publicznego w obszarze edukacji w wymiarze systemowym).

Całościowa kwota dofinansowania: 900 000,00 zł (w latach 2015 – 2016)
Kwota dofinansowania na działania prowadzone przez FRS w ramach projektu: 35 000,00 zł (w latach 2015 – 2016)

Różnorodność społeczna w mediach [RSM] – tworzenie przekazów medialnych z uwzględnieniem standardów równego traktowania” (II edycja)
Źródło finansowania: Heinrich Böll Stiftung
Okres realizacji: 1 kwietnia – 31 grudnia 2014
Opis projektu >

Głównym źródłem finansowania projektu był Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) oraz budżet państwa w ramach projektu pt. „Działania na rzecz społeczeństwa różnorodnego – podnoszenie wiedzy i kompetencji w zakresie dialogu międzykulturowego i równego traktowania społeczeństwa przyjmującego w Polsce.”

Kwota dofinansowania: 12 800,00 zł.
Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona
Źródło finansowania: Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) Program „Obywatele dla Demokracji”
Okres realizacji: marzec 2014 – maj 2015
Opis projektu >

Lider projektu: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA)
Partner projektu: FRS

Projekt dotyczył przeciwdziałania dyskryminacji, przemocy i mowie nienawiści w szkołach w Polsce, był adresowany do społeczności szkolnych – dyrekcji, nauczycielek i nauczycieli, uczennic i uczniów, rodziców i opiekunów prawnych oraz decydentek i decydentów polityki oświatowej. W ramach projektu FRS towarzyszyła wybranym szkołom w procesie opracowywania i wdrażania szkolnego Kodeksu Równego Traktowania (KRT) oraz opracowała materiały informacyjne dotyczące tworzenia polityki równego traktowania w szkołach.

Nr projektu: E1/2052
Kwota dofinansowania na działania prowadzone w ramach projektu przez FRS: 50 520,00 zł

Zasada równego traktowania w praktyce – rozwiązania systemowe wspierające integrację obywatelek i obywateli państw trzecich oraz społeczeństwa przyjmującego w administracji publicznej i edukacji
Źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI)
Okres realizacji: 11 grudnia 2013 – 30 czerwca 2015
Opis projektu >

Działania w projekcie w sposób kompleksowy wspierały integrację* pomiędzy członkami i członkiniami społeczeństwa przyjmującego w Polsce a obywatelami i obywatelkami państw trzecich. Celem projektu było wspieranie dialogu międzykulturowego i kształtowanie umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w warunkach różnorodności społecznej związanej z migracją.

Projekt obejmował trzy główne obszary działań:
• Szkolenia dla kadr systemu oświaty w Polsce, mających bezpośredni kontakt z obywatelami i obywatelkami państw trzecich, w zakresie wdrażania zasad równego traktowania w oparciu o wyniki badań i dobre praktyki zagraniczne (np. z Walii i USA).
• Badanie funkcjonowania szkół w kontekście konfliktów związanych z różnicami kulturowymi, religijnymi, narodowymi, rasowymi i etnicznymi w szkołach. Badanie dotyczyło profilaktyki i interwencji podejmowanych przez szkoły w odpowiedzi na sytuacje konfliktowe. Wyniki badania były upowszechniane zarówno wśród decydentów w systemie edukacji (m.in. MEN, urzędy gmin), jak i wśród praktyków (m.in. dyrekcje szkół, organizacje pozarządowe).
• Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących równego traktowania w pracy z obywatelami i obywatelkami państw trzecich oraz na ich rzecz.

Nr projektu: 60/10/EFI

* Integrację rozumiemy – zgodnie ze Wspólnymi Podstawowymi Zasadami Integracji Imigrantów, przyjętymi przez Radę Unii Europejskiej w dniu 19. 11. 2004 r. jako proces dynamiczny i dwustronny, w którym zarówno obywatele i obywatelki państw trzecich, przybywający do Polski, jak i członkowie i członkinie społeczeństwa przyjmującego nabywają wiedzę o sobie nawzajem i uczą się funkcjonować we wzajemnym zrozumieniu na zasadach partnerstwa i szacunku, a także uczą się doceniać różnice i dostrzegać to, co wspólne oraz czerpać z wzajemnej wymiany.

Kwota dofinansowania: 402 053,60 zł
Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa (Biuro Edukacji)
Okres realizacji: 11 grudnia 2013 – 31 lipca 2015
Opis projektu >

Lider projektu: Biuro Edukacji m.st. Warszawy
Partner: FRS

Projekt miał charakter międzynarodowy i był realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, Partnerskie Projekty Comenius Regio. Celem projektu było wspieranie zasady równego traktowania w wybranych szkołach w Warszawie.

W ramach projektu FRS przeprowadziła następujące działania:
• opracowanie narzędzi badawczych dot. diagnozy równego traktowania uczniów i uczennic w wybranych warszawskich szkołach;
• przygotowanie kadry szkół do przeprowadzenia diagnozy w swoich szkołach;
• opracowanie wyników diagnozy oraz ich zaprezentowanie kadrze szkół a także partnerom projektu z Cardiff (Wielka Brytania);
• opracowywanie programu i przeprowadzenie warsztatów dot. równego traktowania dla uczniów i uczennic oraz kadry szkół;

Dodatkowo w ramach udziału FRS w projekcie powstał artykuł w serii „Z teorią w praktykę”  pt. „Równy dostęp do edukacji oraz równe traktowanie w edukacji – przykład miasta Cardiff w Walii” podsumowujący rozwiązania systemowe na rzecz równego traktowania stosowane w systemie edukacji w Walii.

Język drogą do integracji. Kursy języka polskiego oraz wydarzenie integracyjne dla cudzoziemców i cudzoziemek w Warszawie
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa
Okres realizacji: 6 – 31 grudnia 2013
Opis projektu >

Projekt odpowiadał na zwiększającą się w Polsce i Warszawie liczbę cudzoziemców i cudzoziemek oraz związane z tym procesem wyzwania dla procesu integracji. Celem projektu było wsparcie integracji społecznej oraz integracji migrantek i migrantów na rynku pracy w Warszawie poprzez:
• zwiększenie znajomości języka polskiego,
• zwiększenie wiedzy migrantów i migrantek o kulturze, historii i normach społecznych obowiązujących w Polsce,
• zwiększenie kompetencji międzykulturowych migrantów i migrantek,
• wzmocnienie migrantów i migrantek w zabieraniu głosu na swój temat.

Nr umowy: CKS-WOP-AFU/B/X/3/3/384/86/20113/NGO/MG
Kwota dofinansowania: 5 870,00 zł (w ramach tzw. „Małego grantu”)

Empowerment obywateli i obywatelek państw trzecich – wsparcie integracji na rynku pracy i w kontaktach międzykulturowych w społeczeństwie w Polsce
Źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI)
Okres realizacji: 1 grudnia 2013 – 30 czerwca 2015
Opis projektu >

Celem projektu było kompleksowe wsparcie integracji obywateli i obywatelek państw trzecich oraz członków i członkiń społeczeństwa przyjmującego.
Projekt obejmował trzy główne obszary działań:
• Prowadzenie Migranckiego Centrum Wsparcia świadczącego pomoc dla migrantek i migrantów w zakresie adaptacji do życia w Polsce, w tym m.in. indywidualne konsultacje i poradnictwo dotyczące wynajmu mieszkania, meldunku, opieki zdrowotnej oraz dostępu do edukacji, usługi tłumaczeniowe, szkolenia, warsztaty i zajęcia grupowe dotyczące asertywności, umiejętności identyfikowania i reagowania na  dyskryminację (np. na rynku nieruchomości), kultury polskiej, zwiększania dostępu do oferty kulturalnej i komercyjnej oraz usług urzędów w Polsce.
• Działania wspierające integrację na rynku pracy obejmujące m.in.: poradnictwo i konsultacje indywidualne dotyczące przygotowania CV i listu motywacyjnego oraz uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjne, doradztwo dot. pracy w Polsce oraz rozliczeń podatkowych (w tym przygotowywania PIT-u). W ramach projektu organizowane były staże firmach, organizacjach i instytucjach, które umożliwiły klientkom i klientom nabycie doświadczenia w wybranym zawodzie.
• Działania publikacyjne, w tym:
– informatory dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania w Polsce takich jak: edukacja dzieci i osób dorosłych, mieszkanie, meldunek, przygotowanie do szukania pracy w Polsce, wprowadzenie do kultury polskiej, opieka zdrowotna i ubezpieczenie zdrowotne.
– Książka pt. „(Nie)widzialne granice – o tym co dzieli i co łączy w wielokulturowości” w innowacyjny i nietypowy sposób pokazująca wielokulturowość Polski oraz Warszawy.
– wywiady i rozmowy w ramach serii „Rozmowy o Różnorodności” (RoR) przybliżające tematykę różnorodności społecznej.
 
Nr projektu: 61/10/EFI

Kwota dofinansowania: 434 013,40 zł
Działania na rzecz społeczeństwa różnorodnego – podnoszenie wiedzy i kompetencji w zakresie dialogu międzykulturowego i równego traktowania społeczeństwa przyjmującego w Polsce
Źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI)
Okres realizacji: 1 grudnia 2013 – 30 kwietnia 2015
Opis projektu >

Projekt w kompleksowy sposób wspierał członków i członkinie społeczeństwa przyjmującego w Polsce oraz obywateli i obywatelki państw trzecich w procesie integracji*.
Projekt obejmował cztery główne obszary działań:
• Działania edukacyjne i integracyjne stwarzające przestrzeń do wymiany i kontaktu pomiędzy obywatelami i obywatelkami państw trzecich a społeczeństwem przyjmującym, w tym szkolenia dla młodzieży, dla rodzin migranckich oraz dla przedstawicieli i przedstawicielek administracji publicznej.
• Monitoring mediów, których przekazy wpływają na postawy społeczeństwa obywatelskiego w stosunku do obywateli i obywatelek państw trzecich. Celem monitoringu było wpłynięcie na jakość przekazu medialnego dotyczącego migrantów i migrantek we współpracy z mediami.
• Działania antydyskryminacyjne niwelujące stereotypy, uprzedzenia i nierówne traktowanie oraz podnoszące wiedzę nt. prawa w zakresie równego traktowania i niedyskryminacji wśród obywateli i obywatelek państw trzecich.
• Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z powodu nierównego traktowania.

Nr projektu: 22/9/EFI

* Integrację rozumiemy – zgodnie ze Wspólnymi Podstawowymi Zasadami Integracji Imigrantów, przyjętymi przez Radę Unii Europejskiej w dniu 19. 11. 2004 r. jako proces dynamiczny i dwustronny, w którym zarówno obywatele i obywatelki państw trzecich, przybywający do Polski, jak i członkowie i członkinie społeczeństwa przyjmującego nabywają wiedzę o sobie nawzajem i uczą się funkcjonować we wzajemnym zrozumieniu na zasadach partnerstwa i szacunku, a także uczą się doceniać różnice i dostrzegać to, co wspólne oraz czerpać z wzajemnej wymiany.

Kwota dofinansowania: 635 066,40 zł
Szkoła wielokulturowa – szkolenia dla kadr pedagogicznych podnoszące umiejętności pracy z uczniami cudzoziemskimi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Okres realizacji: 23 listopada – 31 grudnia 2012
Opis projektu >

Projekt został zrealizowany w ramach konkursu pn. ”Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych”. Celem projektu było upowszechnianie edukacji włączającej poprzez wzmocnienie zasady równego dostępu do edukacji dla dzieci cudzoziemskich w Polsce oraz kształtowanie proaktywnego podejścia placówek oświaty w kwestiach związanych z wielokulturowością, przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz integracją cudzoziemców.

Cele szczegółowe projektu obejmowały:
• Zwiększenie umiejętności wychowawczych kadr pedagogicznych szkół (w tym dyrekcji oraz nauczycielek i nauczycieli) poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie  komunikacji międzykulturowej oraz wiedzy o równym traktowaniu i edukacji włączającej w kontekście pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji;
• Promocja wśród kadr pedagogicznych podejścia opartego na zindywidualizowanej pracy z dziećmi i rodzicami cudzoziemskimi, w tym umiejętności zdiagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci cudzoziemskich;
• Upowszechnienie innowacyjnych dobrych praktyk w zakresie kształcenia dzieci cudzoziemskich, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z innymi instytucjami w lokalnym środowisku szkoły oraz z uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa, przeciwdziałania agresji, dyskryminacji i przemocy na tle pochodzenia rasowego, etnicznego, religijnego, narodowego.

Działania w projekcie obejmowały:
• Szkolenia dla kadr pedagogicznych szkół przyjmujących dzieci cudzoziemskie, w tym wsparcie szkół w opracowaniu rozwiązań i działań wspierających integrację;
• Wydanie publikacji upowszechniającej innowacyjne rozwiązania pracy z dziećmi i rodzicami cudzoziemskimi;
• Organizację pokazu filmu upowszechniającego wiedzę o możliwości korzystanie przez szkoły ze wsparcia pomocy nauczyciela (asystenta międzykulturowego).

Nr projektu: MEN/2012/DZSE/1794

Kwota dofinansowania: 45 300,00  zł
My Targówek
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa
Okres realizacji: 4 listopada 2013 – 30 września 2015
Opis projektu >

Lider projektu: Stowarzyszenie Mierz Wysoko
Partnerzy: FRS, Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Stowarzyszenie Dzieci Targówka, Fundacja na rzecz Wspólnot Lokalnych „Na Miejscu”, Fundacja D.O.M.

Projekt został zrealizowany jako zadanie zlecone przez m. st. Warszawę w zakresie prowadzenia zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka. Celem projektu było zwiększenie wyników w nauce i frekwencji szkolnej dzieci i młodzieży w dzielnicy Targówek Fabryczny w Warszawie oraz integracji społecznej.
Zadania FRS w projekcie obejmowały:

• Zatrudnienie asystentek i asystentów międzykulturowych;
• Przeprowadzenie szkolenia dla kadry SP nr 58 w Warszawie, dotyczącego materiałów do nauki języka polskiego jako obcego / drugiego;
• Przeprowadzenie warsztatów dla ekspertek i ekspertów z organizacji pozarządowych realizujących projekt, zrzeszonych w konsorcjum „My Targówek”, na temat wspierania edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji (w tym przede wszystkim dzieci z doświadczeniem uchodźstwa);
• Przeprowadzenie warsztatów komiksowych (psychologiczno-artystycznych) dla młodzieży z doświadczeniem migracji z wykorzystaniem techniki komiksu oraz organizacja wernisażu prac.

Kwota dofinansowania na działania prowadzone przez FRS w ramach projektu: 61 650,00 zł (w latach 2013 – 2015).
Nr umowy: PS/B/VI/1/6/477/2013-2015

Różnorodność społeczna w mediach [RSM] – tworzenie przekazów medialnych z uwzględnieniem standardów równego traktowania” (I edycja)
Źródło finansowania: Heinrich Böll Stiftung
Okres realizacji: kwiecień – listopad 2013
Opis projektu >

Projekt został dofinansowany kwotą 8 000,00 zł przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Kwota dofinansowania: 22 400,00 zł.
Opracowanie i wdrożenie narzędzie pomocnych dla pracowników administracji publicznej pracujących z uchodźcami i rodzinami uchodźczymi w systemie edukacji w Polsce
Źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (EFU), budżet państwa
Okres realizacji: 1 sierpnia 2011 – 31 grudnia 2013
Opis projektu >

Projekt w kompleksowy sposób odpowiadał na potrzeby uchodźczyń i uchodźców, administracji publicznej oraz społeczeństwa przyjmującego w zakresie poprawy sytuacji uchodźców w Polsce oraz wspierania procesu integracji uchodźców ze społeczeństwem przyjmującym. Działania skupiały się na systemie edukacji formalnej, który ma zasadniczy wpływ na przekazywanie wiedzy i kształtowanie postaw wśród osób należących do społeczeństwa przyjmującego.
Działania w projekcie obejmowały:
• Warsztaty i szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli dotyczące uchodźctwa i sytuacji uchodźców oraz kształtowania postaw otwartości i pozytywnego podejścia wobec różnic kulturowych, religijnych itp.;
• Badanie dotyczące sytuacji i potrzeb dzieci uchodźczych w szkołach w Polsce oraz sytuacji i potrzeb szkół w kontekście przyjmowania dzieci cudzoziemskich;
• Opracowanie i wydanie publikacji zawierającej przykłady dobrych praktyk w zakresie edukacji dzieci cudzoziemskich;

Nr projektu: 6/8/EFU

Opracowanie i wydanie informatora na temat równości w dostępie mieszkańców Warszawy do dóbr i usług
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa
Okres realizacji: 1 sierpnia – 31 grudnia 2012
Opis projektu >

Partnerzy: FRS, Instytut Spraw Publicznych (ISP), Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP), Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA)

W ramach projektu wydany został „Inspirator Równościowy. Poradnik dla usługodawców warszawskich z zakresu prawa i polityki antydyskryminacyjnej” podnoszący wiedzę dotyczącą równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w dostępie do usług. Informator był skierowany do firm prowadzących działalność w branży usług rozrywkowych i gastronomicznych.

Nr umowy: CK-WOP-AOB/B/X/3/3/319/75/2012/NGO

Centrum Powitania w Warszawie – Tworzenie modelowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie integracji cudzoziemców w Polsce
Źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) Okres realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2009 r.
Okres realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2009
Opis projektu >

Partnerzy: FRS, Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, przy wsparciu merytorycznym Fundacji „Nasz Wybór”

Nr projektu: 9/1/EFI/2007

Promowanie szkoły wielokulturowej: Opracowanie i wdrażanie instrumentów wspierających nauczycieli w szkołach przyjmujących uchodźców
Źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (EFU)
Okres realizacji: 1 sierpnia 2009 – 15 maja 2011
Opis projektu >

W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty i szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli podnoszące kompetencje międzykulturowe i wiedzę w tematyce uchodźstwa. W każdej ze szkół uczestniczących w projekcie zorganizowane zostały trzy spotkania  warsztatowe: dwa pierwsze koncentrowały się na kompetencjach międzykulturowych, a trzecie służyło opracowaniu koncepcji oraz przygotowaniu wydarzenia integracyjnego dla społeczności szkolnej. Proces organizacji wydarzenia miał pomóc nauczycielkom i nauczycielom zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatów.

Nr projektu: 2/4/EFU

Opracowanie i wydanie publikacji pt. „Ukryty program szkoły a równy dostęp do edukacji. Wybór tekstów”
Źródło finansowania: Ambasada Amerykańska w Warszawie
Okres realizacji: 28 lipca 2011 – 31 grudnia 2012
Opis projektu >

W ramach projektu została opracowana publikacja książkowa pt. „Ukryty program szkoły a równy dostęp do edukacji. Wybór tekstów”. Publikacja zawiera tłumaczenie na język polski dziewięciu tekstów naukowych wprowadzających do tematyki przeciwdziałania dyskryminacji oraz wspierania zasady równego traktowania w kontekście edukacji międzykulturowej z uwzględnieniem takich czynników jak pochodzenie kulturowe, etniczne, narodowe czy wyznanie.

Teksty zostały napisane w oparciu o wyniki badań prowadzonych przez naukowców w Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Anglii i Szwecji. Mimo odwoływania się do doświadczeń zagranicznych, artykuły dotykają problematyki i opisują sytuacje łatwo rozpoznawalne dla osób pracujących w systemie oświaty w Polsce i mających doświadczenie w pracy z uczniami i uczennicami migranckimi. A artykułach wprost opisane są problemy i trudności, z jakimi mierzą się kadry szkół, a także propozycje rozwiązań, które mogą być inspirujące i praktyczne także w polskim kontekście. Artykuły diagnozują różnorodne czynniki, praktyki i normy warunkujące równy dostęp do edukacji dzieci migranckich, dzięki czemu stanowią cenny wkład do debaty na ten temat w Polsce.

Opracowanie i wdrożenie narzędzi pomocnych dla pracowników administracji publicznej pracujących z uchodźcami i rodzinami uchodźczymi w systemie edukacji w Polsce
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa
Okres realizacji: 1 lipca – 31 grudnia 2012
Opis projektu >

Partnerzy: FRS, Instytut Spraw Publicznych (ISP), Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP), Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA)

W ramach projektu została wydana  publikacja pt. „Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne”. Publikacja jest zbiorem 11 artykułów napisanych przez nauczycielki i inne osoby pracujące w instytucjach oświatowych w Polsce. Każdy z tekstów poświęcony jest autorskim działaniom integrującym społeczności szkolne. Wśród działań i rozwiązań opisanych w publikacji znajdują się m.in.:
• zatrudnienie w szkole pomocy nauczyciela (asystentki międzykulturowej),
• działania skierowane do polskich rodziców i opiekunów, zwiększające ich wiedzę na temat uchodźstwa i migracji,
• działania wspierające naukę języka polskiego jako drugiego.
Książka stanowi cenny zapis wyzwań stających przed placówkami oświatowymi, przyjmującymi dzieci cudzoziemskie oraz proponuje konkretne rozwiązania, opisane przez osoby mające praktykę w pracy z uczniami i uczennicami cudzoziemskimi. W ramach projektu, rozwinięta została także  seria filmów „Narracje Migrantów”.

Nr umowy: CK-WOP-OSM/B/X/3/3/295/65/2012/NGO

Opracowanie i wdrażanie instrumentów wspierających nauczycieli w warszawskich szkołach wielokulturowych
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa
Okres realizacji: 1 września – 31 grudnia 2010
Opis projektu >

Projekt obejmował następujące działania:
• Wydanie publikacji pt.  „Szkoła Wielokulturowa – Organizacja pracy i metody nauczania. Wybór tekstów”;
• Szkolenie dla kadr szkół na temat pracy z dziećmi cudzoziemskimi.
• Konferencja dla ok. 90 przedstawicielek i przedstawicieli szkół oraz  instytucji edukacyjnych, dotycząca edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

Nr umowy: CK-WOP/B/X/3/3/231/61/2010/NGO

Społeczeństwo wielokulturowe – kształtowanie i szanowanie kultury kraju pochodzenia wśród migrantów
Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Okres realizacji: 1 lipca – 15 grudnia 2010
Opis projektu >

W ramach projektu zostały zorganizowane:
• zajęcia dla dzieci pochodzących z rodzin mieszanych (pod względem pochodzenia, narodowości, koloru skóry i wyznania),
• spotkania dyskusyjne dla kobiet i mężczyzn w związkach mieszanych (pod względem pochodzenia, narodowości, koloru skóry i wyznania),
• warsztaty psychologiczne dla cudzoziemek,
• wydarzenia integracyjne dla migrantów korzystających ze wsparcia w Centrum Powitania w Warszawie.

Nr projektu: MEN/2010/DWM/1497

Krok ku samodzielności i integracji – lekcje języka polskiego dla cudzoziemców w Warszawie
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa
Okres realizacji: 1 kwietnia – 31 października 2010
Opis projektu >

W ramach projektu FRS zorganizowała bezpłatne zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców w ramach Centrum Powitania w Warszawie.

Nr umowy: CK-WOP/B/X/3/3/132/41/2010/NGO

On the Threshold of Europe in Warsaw and Paris
Źródło finansowania: Allianz Kulturstiftung
Okres realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2010
Opis projektu >

Wsparcie Allianz Kulturstiftung umożliwiło stworzenie serii filmowej „Narracje Migrantów”.

Seria dyskusji z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Dyskryminacji Rasowej
Źródło finansowania: Ambasada Amerykańska w Warszawie
Okres realizacji: 29 marca 2008
Opis projektu >

Seria obejmowała dwa panele dyskusyjne oraz pokaz filmów krótkometrażowych realizowanych przez młodzież migrancką w ramach projektu „Stranger Festival”.

Centrum Powitania w Warszawie – Tworzenie modelowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie integracji cudzoziemców w Polsce
Źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (EFU)
Okres realizacji: 1 września 2009 – 15 maja 2011
Opis projektu >

Partnerzy: FRS, Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, Fundacja „Nasz Wybór”

Projekt polegał na stworzeniu i prowadzeniu Centrum Powitania w Warszawie (CPW), w ramach którego oferowane było kompleksowe wsparcie dla migrantów i migrantek mieszkających w Warszawie i w Polsce. W ramach CPW, FRS oferowała wsparcie psychospołeczne w tym:
• konsultacje w sprawach związanych z organizacją życia w Polsce, w tym  poszukiwaniem mieszkania i meldunkiem, dostępem do usług zdrowotnych, systemu edukacji i szkolnictwa wyższego;
• konsultacje psychologiczne indywidualne i grupowe;
• kursy języka polskiego,
• warsztaty i szkolenia dot. m.in. asertywności dla kobiet, podstaw obsługi komputera;
• edukację prawną w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i przestępstwom motywowanym nienawiścią;
• wydarzenia integracyjne, pozwalające poszerzyć krąg znajomych oraz poczuć się bezpiecznie i komfortowo w Warszawie (np. spacery po Warszawie, wieczory kulinarne, pokazy filmów);
• zajęcia dla dzieci pochodzących z małżeństw mieszanych i rodzin migranckich (cykl: „Bajki z bliska i z daleka”).
W ramach projektu FRS współpracowało z wieloma instytucjami, w tym szkołami i uniwersytetami, notariuszami, prawnikami, biurami i agencjami nieruchomości, tłumaczami, przychodniami zdrowotnymi, a także innymi organizacjami pozarządowymi.

W ramach projektu przygotowana została również seria informatorów „Informacje Praktyczne”, zawierających porady dotyczące szerokiego zakresu zagadnień związanych z organizacją życia w Polsce.
 
Nr projektu: 8/3/EFI

Seria dyskusyjna „Polityka tożsamości – Transnarodowość a integracja”
Źródło finansowania: Ambasada Amerykańska w Warszawie
Okres realizacji: kwiecień – maj 2009
Opis projektu >

Seria obejmowała cztery wydarzenia, w tym warsztat, panele dyskusyjne i wykład.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002