O nas

Projekcja w czasie wydarzenia z okazji 10 lat działania FRS, czerwiec 2017 r.
Wizją Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) jest społeczeństwo, w którym:
  • różnorodność społeczna jest szanowana, ceniona i pielęgnowana,
  • każda osoba czuje się wolna i bezpieczna, może rozwijać się i uczestniczyć w życiu społecznym zgodnie ze swoimi potrzebami i dążeniami, niezależnie od tego kim jest i skąd pochodzi.
Misją FRS jest kształtowanie otwartego społeczeństwa różnorodnego w Polsce.

Wspieramy dialog międzykulturowy, przeciwdziałamy dyskryminacji, rozwijamy wiedzę i narzędzia w zakresie integracji społecznej i równego traktowania. Wzmacniamy pozycję mniejszości społecznych, migrantek, migrantów i społeczności migranckich (empowerment).

FRS angażuje się także w krytyczną analizę historii społeczeństwa różnorodnego w Polsce, by wnioski i refleksje dotyczące przeszłych doświadczeń miały konstruktywny wkład w debatę o współczesnych dylematach na temat migracji, równego traktowania i integracji.

FRS działa kompleksowo
  • Prowadzimy działania edukacyjne: Oferujemy szkolenia i warsztaty m.in. dla administracji publicznej, nauczycielek i nauczycieli, studentek i studentów oraz organizacji pozarządowych. Prowadzimy doradztwo i konsultacje, dotyczące planowania i wdrażania rozwiązań wspierających równe traktowanie. Tworzymy i bezpłatnie udostępniamy narzędzia edukacyjne, np. filmy z serii „Narracje Migrantów”.
  • Kształtujemy debatę publiczną i politykę społeczną: Włączamy się w debatę publiczną. Wspieramy wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy liderkami i liderami społecznymi, decydentkami i decydentami oraz instytucjami działającymi na rzecz osób i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem lub dyskryminacją. Prowadzimy działania rzecznicze i bierzemy udział w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w polityce społecznej i w prawie. Dowiedz się więcej o Koalicji na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich w szkołach.
  • Prowadzimy badania: Realizujemy badania, których wyniki mają bezpośrednio przekładać się na konkretne rozwiązania lub zmiany w praktyce lub w prawie. Wymieniamy się doświadczeniem z praktyczkami i praktykami oraz ekspertkami i ekspertami w Polsce i za granicą, aby realizowane przez nas badania były prowadzone na najwyższym poziomie.
  • Publikujemy: Systematycznie rozwijamy i upowszechniamy nasze publikacje, dostępne online oraz wydawane drukiem. Wydane przez nas materiały tworzą przestrzeń dialogu, a poprzez określone serie wydawnicze staramy się utrzymać równowagę pomiędzy głosami eksperckimi i praktycznymi. Większość naszych publikacji można pobrać bezplatnie.
Poznaj nasz zespół
Wesprzyj nasze działania

Różnorodność społeczna, równe traktownie – dbaj z nami o taki świat!

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002