O nas

Wizją Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) jest społeczeństwo, w którym:
  • różnorodność społeczna jest szanowana, ceniona i pielęgnowana,
  • każda osoba czuje się wolna i bezpieczna, może rozwijać się i uczestniczyć w życiu społecznym zgodnie ze swoimi potrzebami i dążeniami, niezależnie od tego kim jest i skąd pochodzi.
Misją FRS jest kształtowanie otwartego społeczeństwa różnorodnego w Polsce.

Kształtujemy otwarte społeczeństwo różnorodne, w którym każda osoba czuje się wolna i bezpieczna oraz może rozwijać się i uczestniczyć w życiu społecznym zgodnie ze swoimi potrzebami i dążeniami, niezależnie od tego kim jest i skąd pochodzi; społeczeństwo, w którym różnorodność jest szanowana, ceniona i pielęgnowana.

Wspieramy dialog międzykulturowy, przeciwdziałamy dyskryminacji, rozwijamy wiedzę i narzędzia w zakresie integracji społecznej i równego traktowania. Wzmacniamy pozycję mniejszości społecznych, migrantek, migrantów i społeczności migranckich (empowerment).

FRS angażuje się także w krytyczną analizę historii społeczeństwa różnorodnego w Polsce, by wnioski i refleksje dotyczące przeszłych doświadczeń miały konstruktywny wkład w debatę o współczesnych dylematach na temat migracji, równego traktowania i integracji.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002

Regulamin sklepu