Firmy

Różnorodność społeczna to część biznesowej codzienności. Zespoły międzynarodowych korporacji tworzą osoby o różnej narodowości, pochodzeniu, wyznaniu, kolorze skóry, posługujące się różnymi językami, wychowane w różnych normach kulturowych. Dla firmy taka różnorodność doświadczeń i perspektyw stanowi ogromny potencjał. Wiąże się jednak także z wyzwaniami – szczególnie w obszarze zarządzania, komunikacji i współpracy pomiędzy zespołami oraz wewnątrz zespołów.

Odpowiednie zarządzanie różnorodnością:

 • umożliwia wydobycie pozytywnego potencjału tkwiącego w poszczególnych pracownikach i pracownicach oraz w zespołach
 • buduje przyjazną kulturę organizacyjną, która pozwala ujawnić się wszystkim talentom
 • przeciwdziała niepotrzebnym napięciom i konfliktom, które mogą mieć miejsce
  w zróżnicowanym środowisku pracy
 • kształtuje otwartą, przyjazną atmosferę – przyciąga najlepszych pracowników i pracownice oraz buduje ich zaangażowanie, a więc przeciwdziała fluktuacji kadr
 • umożliwia podejmowanie efektywnych, etycznych i zgodnych z wartościami firmy działań CSRowych, które wpływają pozytywnie na jej wizerunek i prestiż

Różnorodnością społeczną warto zarządzać i pielęgnować ją w każdym z obszarów działania firmy, w tym:

 • na poziomie współpracy, komunikacji, zarządzania i atmosfery pracy w zespołach
 • na poziomie strategii, obowiązujących zasad, wartości i kultury organizacyjnej całej firmy
 • na poziomie działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), komunikacji zewnętrznej i budowania wizerunku firmy

Co oferujemy:

 • kompleksową ocenę procesów i standardów dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w firmie,
 • wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu standardów dotyczących zarządzania różnorodnością, w tym diagnozę potrzeb i audyt procedur,
 • warsztaty dotyczące komunikacji i współpracy w zespole międzykulturowym,
 • warsztaty team-buildingowe i wydarzenia poruszające tematykę różnorodności w sposób atrakcyjny, a jednocześnie skłaniający do refleksji i dający możliwość uczenia się (np. Żywa Biblioteka),
 • warsztaty dotyczące adaptacji kulturowej w Polsce (coraz więcej firm potrzebuje „instrukcji obsługi Polski” dla pracownic i pracowników, którzy przyjeżdżają z zagranicy).
 • szkolenia dla osób, które w ramach swoich obowiązków wyjadą do innego kraju, przygotowujące je na doświadczenie migracji; celem jest zminimalizowanie negatywnych konsekwencji tego procesu
 • spotkania integracyjne w firmach, umożliwiające wymianę doświadczeń pomiędzy pracownicami i pracownikami o różnym pochodzeniu i backgroundzie kulturowym (np. z wykorzystaniem Metody Dociekań Filozoficznych)
 • wspieranie organizacji w planowaniu i realizacji mądrych, najwyższej jakości działań CSRowych, które wspierają różnorodność i pozwalają uniknąć pułapek związanych z powielaniem stereotypów

Dlaczego my?

 • W obszarze przeciwdziałania dyskryminacji działamy od 14-stu lat.
 • Pracują z nami doświadczeni trenerzy i trenerki.
 • Współpracowaliśmy w opracowaniu strategii antydyskryminacyjnych z instytucjami państwowymi i uczelniami wyższymi, mamy bogate doświadczenie zdobyte w polskim środowisku prawnym i kulturowym.
 • Jesteśmy organizacją pozarządową, która dzięki współpracy z Twoją firmą może wykorzystać pozyskane środki na działania na rzecz grup na co dzień doświadczających dyskryminacji i wykluczenia.
 • Angażujemy się w rzecznictwo zmieniające rzeczywistość.
 • Zaangażowanie się we współpracę z nami to ciekawy pomysł na działania CSR (np. badania lub konferencje).
 • Jakość i kompleksowość naszych działań docenili m.in. Forbes Polska i McKinsey Polska – Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej jest w Kapitule konkursu 25 under 25 w kategorii „Różnorodność społeczna” od jego pierwszej edycji.

FRS jest sygnatariuszką Karty Różnorodności. Więcej: https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/czym-jest-karta/

Skontaktuj się z nami!

e-mail: akozakoszczak@ffrs.org.pl

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002

Regulamin sklepu