Dla firm

Zespoły międzynarodowych korporacji tworzą osoby o różnej narodowości, pochodzeniu, wyznaniu, kolorze skóry, posługujące się różnymi językami, wychowane w różnych normach kulturowych. Różnorodność społeczna to część biznesowej codzienności.

Dla firmy taka różnorodność doświadczeń i perspektyw stanowi ogromny potencjał. Wiąże się jednak także z wyzwaniami – szczególnie w obszarze zarządzania, komunikacji i współpracy pomiędzy zespołami oraz wewnątrz zespołów.

FRS oferuje firmom szkolenia i warsztaty na temat zarządzania różnorodnością, komunikacji międzykulturowej oraz zasad i przepisów dotyczących równego traktowania.

Nasze podejście:

Jesteśmy przekonani, że odpowiednie zarządzanie różnorodnością:

 • umożliwia wydobycie pozytywnego potencjału tkwiącego w poszczególnych pracownikach i pracownicach oraz w zespołach.
 • buduje przyjazną kulturę organizacyjną, która pozwala ujawnić się wszystkim talentom.
 • przeciwdziała niepotrzebnym napięciom i konfliktom, które mogą mieć miejsce
  w zróżnicowanym środowisku pracy.
 • kształtuje otwartą, przyjazną atmosferę – przyciąga najlepszych pracowników i pracownice oraz buduje ich zaangażowanie, a więc przeciwdziała fluktuacji kadr.
 • umożliwia podejmowanie efektywnych, etycznych i zgodnych z wartościami firmy działań CSRowych, które wpływają pozytywnie na jej wizerunek i prestiż.

Różnorodnością społeczną warto zarządzać i pielęgnować w każdym aspekcie działania firmy, w tym:

 • na poziomie współpracy, komunikacji, zarządzania i atmosfery pracy w zespołach
 • na poziomie strategii, obowiązujących zasad, wartości i kultury organizacyjnej całej firmy
 • na poziomie działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), komunikacji zewnętrznej i budowania wizerunku firmy

Co oferujemy:

 • Kompleksową ocenę procesów i standardów dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w firmie.
 • Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu standardów dotyczących zarządzania różnorodnością, w tym diagnozę potrzeb i audyt procedur.
 • Warsztaty dotyczące komunikacji i współpracy w zespole międzykulturowym.
 • Warsztaty team-buildingowe i wydarzenia poruszające tematykę różnorodności społecznej w sposób atrakcyjny, a jednocześnie skłaniający do refleksji i dający możliwość uczenia się (np. Żywa Biblioteka).
 • Warsztaty dotyczące adaptacji kulturowej w Polsce (coraz więcej firm potrzebuje „instrukcji obsługi Polski” dla pracownic i pracowników, którzy przyjeżdżają z zagranicy).
 • Szkolenia dla osób, które w ramach swoich obowiązków wyjadą do innego kraju, przygotowujące je na doświadczenie róznic kulturowych oraz zminimalizowanie negatywnych doświadczen.
 • Spotkania integracyjne w firmach, umożliwiające wymianę doświadczeń pomiędzy pracownicami i pracownikami o różnym pochodzeniu kulturowym (np. z wykorzystaniem Metody Dociekań Filozoficznych).
 • Wspieranie organizacji w planowaniu i realizacji mądrych, najwyższej jakości działań CSRowych, które wspierają różnorodność i pozwalają uniknąć pułapek związanych z powielaniem stereotypów

Dlaczego warto współpracować z FRS?

 • Od 14-stu lat działamy w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji.
 • Pracują z nami doświadczone trenerki i trenerzy.
 • Współpracowaliśmy w opracowaniu strategii antydyskryminacyjnych z instytucjami państwowymi i uczelniami wyższymi, mamy bogate doświadczenie zdobyte w polskim środowisku prawnym i kulturowym. Jesteśmy sygnatariuszami Karty Różnorodności.
 • Jesteśmy organizacją pozarządową, która dzięki współpracy z Twoją firmą może wykorzystać pozyskane środki na działania na rzecz grup na co dzień doświadczających dyskryminacji i wykluczenia.
 • Angażujemy się w rzecznictwo zmieniające rzeczywistość.
 • Zaangażowanie się we współpracę z nami to ciekawy pomysł na działania CSR (np. badania lub konferencje).
 • Jakość i kompleksowość naszych działań docenili m.in. Forbes Polska i McKinsey Polska – FRS jest w Kapitule konkursu 25 under 25 w kategorii „Różnorodność społeczna” od jego pierwszej edycji.
Skorzystaj ze wsparcia FRS dla Twojej firmy i napisz do nas:

Agnieszki Kozakoszczak
akozakoszczak[@]ffrs.org.pl

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002