Warsztaty i konsultacje dla szkół

Różnorodność społeczna to część szkolnej codzienności. W klasach spotykają się uczennice i uczniowie o różnym pochodzeniu i stopniu zamożności. Coraz częściej społeczności szkolne współtworzą też uczennice i uczniowie różnej narodowości, różnego wyznania, koloru skóry, posługujący się różnymi językami. Slowem: dzisiejszą szkołę współtworzą osoby wychowane w różnych normach społeczno-kulturowych.

Dla szkół, taka różnorodność doświadczeń i perspektyw stanowi ważny zasób. Wiąże się także z wyzwaniami – szczególnie w obszarze komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielkami i nauczycielami a uczniami i uczennicami oraz ich rodzicami i opiekunami prawnymi.

Jako FRS wiemy, że wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji w szkole trzeba przeciwdziałać systemowo oraz aktywnie budować i umacniać atmosferę bezpieczeństwa i szacunku.

Oferujemy programy edukacyjne i zindywidualizowane wsparcie. Nasze działania kierujemy przede wszystkim do kadry szkół przyjmujących dzieci i młodzież z doświadczeniem migracyjnym.

Nasze podejście:

Wspieramy szkoły systemowo w zarządzaniu różnorodnością, bo wiemy, ze systemowe podejscie:

 • zapewnia poczucie bezpieczeństwa, co przekłada się na skuteczniejszą pracę z wszystkimi uczennicami i uczniami oraz lepsze wyniki w nauce dzieci z doświadczeniem migracji.
 • buduje pozytywne relacje dzieci z doświadczeniem migracji z rówieśnikami wychowanymi w Polsce.
 • daje poczucie satysfakcji nauczycielkom i nauczycielom w pracy z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym.
 • poprawia komunikację szkoły z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci z doświadczeniem mgiracji.

Rozumiemy, że różnorodność społeczna dotyka wiele obszarów działania szkoły:

 • na poziomie współpracy, komunikacji, zarządzania i atmosfery pracy w klasach.
 • na poziomie współpracy i komunikacji pomiędzy dorosłymi współtworzącymi społeczność szkolną: dyrekcją, kadrą pedagogiczną, kadrą administracyjną i rodzicami.
 • w zakresie obowiązujących zasad, norm i wartości oraz kultury organizacyjnej całej społeczności szkolnej.

Co oferujemy:

Konsultacje indywidualne dla nauczycielek i nauczycieli a także dla dyrekcji szkół z zakresu:

 • przepisów dotyczących wspierania edukacji dzieci cudzoziemskich w szkole.
 • nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego.
 • oceniania postępów w nauce dzieci z doświadczeniem migracji.
 • współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci z doświadczeniem migracji.
 • prowadzenia zajęć wspierających integrację i przeciwdziałających wykluczeniu dzieci z doświadczeniem migracji.
 • tworzenia przestrzeni do dyskusji w klasie na temat równego traktowania i szacunku oraz barier, które stają im na przeszkodzie (w tym postaw ksenofobicznych i nacjonalistycznych).

Warsztaty i szkolenia dla kadr pedagogicznych:

Temat i program zajęć zawsze dopasowujemy do potrzeb danej szkoły lub grupy. Przykładowe zagadnienia, jakie poruszamy na warsztatach i szkoleniach to:

 • Przepisy dotyczące wspierania edukacji dzieci cudzoziemskich w szkole.
 • Różnice kulturowe, religijne i społeczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie dzieci w klasie i w szkole.
 • Jak doświadczenie migracji lub uchodźctwa wpływa na funkcjonowanie psychospołeczne dziecka.
 • Jak współpracować z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci z doświadczeniem migracji lub uchodźctwa.
 • Jakie istnieją rozwiązania instytucjonalne, które mogą wesprzeć pracę w klasie oraz integrację w całej szkole w związku z przyjmowaniem dzieci z doświadczeniem migracji lub uchodźctwa.

Kompleksowa opieka przy wdrażaniu procesów i procedur szkolnych:

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • Od 14-stu lat działamy na rzecz kształtowania otwartego społeczeństwa różnorodnego oraz przeciwdziałania dyskryminacji.
 • Pracuje z nami doświadczony zespół edukatorek i edukatorów.
 • Wydajemy specjalistyczne publikacje dotyczące wspierania edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji. Sprawdz nasze publikacje oraz serię filmów „Narracje Migrantów”.
 • Jakość i kompleksowość naszych działań doceniły szkoły i instytucje oświatowe.
 • Wspieramy nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń.
 • Angażujemy się w rzecznictwo zmieniające szkolną rzeczywistość, np. zainicjowaliśmy i koordynujemy ogólnopolską Koalicję na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich.

Co mówią uczestniczki i uczestnicy, którzy skorzystali z programów edukacyjnych FRS:

„Szkolenie pozwoliło mi na uporządkowanie posiadanej przeze mnie wiedzy dotyczącej nauki dzieci cudzoziemskich i nauczania języka polskiego jako drugiego.”

„Dużo praktycznych rozwiązań. Szkolenie oceniam bardzo wysoko (kwalifikacje, przygotowanie, materiały, atmosfera)”

„Traktuje to jako pierwsze z serii, dla mnie uchylony rąbek tajemnicy, początek drogi. Proszę o jeszcze.”

„Wszystko było ciekawym tematem, przedstawionym w ciekawy sposób.”

„Czas wykorzystany efektywnie!”

Powyższe opinie przekazane zostały przez osoby uczestniczące w programach edukacyjnych FRS w anonimowych ankietach.
Spotkanie nauczycielek i nauczycieli na temat pracy w szkole wielokulturowej, 2019
Jeśli chcesz skorzystać z programów edukacyjnych FRS, napisz do nas: biuro[@]ffrs.org.pl.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002