Równe traktowanie w szkole wielokulturowej – potrzeby, działania i przykłady rozwiązań instytucjonalnych

Pod redakcją dr Ewy Pogorzałej i Katarzyny Kubin

Opis

Celem książki jest podzielenie się zdobytym doświadczeniem i wiedzą, a jednocześnie dokonanie przeglądu najważniejszych wniosków i rekomendacji, które płyną z ostatnich lat działań FRS. Książka skierowana jest zarówno do przedstawicieli i przedstawicielek szkół oraz szerszego systemu oświaty, jak i do osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki oświatowej w Polsce. Książka zbiera artykuły prezentujące doświadczenia i wiedzę zdobyte w ramach trzech ogólnopolskich badań FRS, których wyniki przekładają się na rekomendacje rozwiązań lub zmian w praktyce lub w prawie w zakresie systemu edukacji w Polsce, a także w ramach długofalowej współpracy z kilkunastoma szkołami, które FRS wspierało w prowadzeniu działań na rzecz równego traktowania.

Informacje o książce:

Redakcja: dr Ewa Pogorzała, Katarzyna Kubin
Wprowadzenie: Katarzyna Kubin
ISBN: 978-83-7910-009-5 (ISBN wersji elektronicznej: 978-83-7910-008-8)
Wydawca, miejsce i data wydania: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Warszawa, 2015

Jeżeli interesuje Cię ta pozycja, polecamy również:

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002