Ukryty program szkoły a równy dostęp do edukacji. Wybór tekstów

Pod redakcją Anny Grudzińskiej i Katarzyny Kubin

Opis:

Publikacja składa się z 9 artykułów zagranicznych, przetłumaczonych na język polski, krytycznie analizujących takie zagadnienia jak równe traktowanie, zjawisko dyskryminacji czy wykluczenie w środowisku szkolnym ze względu na pochodzenie kulturowe, etniczne, narodowego, czy wyznanie. Teksty zostały napisane w oparciu o wyniki badań prowadzonych przez naukowców w Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Anglii i Szwecji.

Mimo odwoływania się do doświadczeń zagranicznych, artykuły dotykają problematyki i opisują sytuacje, które będą łatwo rozpoznawalne dla osób pracujących w systemie oświaty w Polsce i mających doświadczenie w pracy z uczniami i uczennicami migranckimi. Nazywają problemy i trudności wprost oraz rozważają rozwiązania, które mogą okazać się inspirujące i praktyczne także w polskim kontekście. Artykuły diagnozują różnorodne czynniki, praktyki i normy warunkujące równy dostęp do edukacji dzieci migranckich, dzięki temu stanowią cenny wkład do debaty na ten temat, która ma miejsce w Polsce.

Jeżeli interesuje Cię ta pozycja, polecamy również:

 

Informacje o książce:

Tytuł: „Ukryty program szkoły a równy dostęp do edukacji. Wybór tekstów”
Redakcja: Anna Grudzińska, Katarzyna Kubin
ISBN: 978-83-7910-002-6
Wydawca: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)
Miejsce i data wydania: Warszawa, 2014
Nakład: 800 egz. (do wyczerpania nakładu)

Wersja drukowana publikacji jest dostępna bezpłatnie do wyczerpania nakładu. W celu zamówienia egzemplarza, prosimy wysłać zgłoszenie na adres: biuro@ffrs.org.pl. Ze względu na ograniczenia nałożone przez prawa autorskie do tekstów, książka nie mogła być wydana w wersji elektronicznej.

 

Recenzje:

Jest to niezwykle ważna publikacja podejmująca bardzo aktualny temat. Obecnie przed polskim społeczeństwem i polskim systemem szkolnictwa stoi wiele wyzwań dotyczących wielokulturowości, przez co książka ta ma tym większe znaczenie. Redaktorki dokonały bardzo ciekawego i trafnego wyboru tekstów poruszających zróżnicowaną problematykę. Dzięki temu publikacja ma charakter przekrojowy i daje szerszy kontekst do wykorzystania w dyskusji nad polskim systemem edukacji. Na szczególną uwagę zasługują artykuły dotyczące kształcenia nauczycieli pod kątem pracy z klasami międzykulturowymi – w Polsce jest to obszar poważnie zaniedbany. Książką jest pozycją obowiązkową dla osób specjalistycznie zajmujących się tematyką międzykulturowości w środowisku szkolnym, w tym szczególnie dla pracowników i pracownic placówek oświatowych i to nie tylko tych, do których już uczęszczają cudzoziemscy uczniowie i uczennice.

Piotr Bystrianin, Prezes Zarządu Fundacji Ocalenie

Postawionym przez redaktorki celem książki jest dobitne pokazanie na przykładach z kilku różnych kontekstów kulturowych, jak ukryty program szkoły przyczynia się do dyskryminacji uczniów i uczennic imigranckich. Przykłady pochodzą z krajów o ugruntowanej instytucjonalnej reakcji na obecność imigrantów – państw, w których wdrożono dosyć zaawansowane działania na rzecz włączania uczniów i uczennic imigranckich (…). Książka bardzo dobrze pokazuje zagrożenie wykluczeniem, które nie jest konsekwencją celowej bezpośredniej dyskryminacji, ale wynika ze struktury i sprzeczności między instytucjami społeczeństw przyjmujących oraz ukrytych, często nieuświadamianych założeń dotyczących tego, kim ma być uczeń czy uczennica, do czego ma prowadzić edukacja i jak zachowują się zaangażowani rodzice.

dr Mikołaj Pawlak, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

 

Spis treści:

WprowadzenieAnna Grudzińska

Część I: Strategie uczniów i uczennic wobec wykluczenia w szkole

  • „Kujony”, „Normalsi” i „Ziomale”. Strategie dostosowania się i bunt wśród uczniów amerykańskich o chińskim pochodzeniuStanford T. Goto
  • A gdzie jesteśmy „my”? Perspektywy licealistów pochodzenia wietnamskiego na konflikty międzyrasowe w kontekście relacji czarno-białych, Peter N. Kiang i Jenny Kaplan
  • Sztuka wsiadania do właściwego tramwaju: szkolnictwo, segregacja i kultura młodzieżowa, Thomas Johansson i Nils Hammarén

Część II: Nauczyciele i nauczycielki wobec wykluczenia w szkole

  • Pracując na pograniczach pedagogiki. Krytyczne spojrzenie na pedagogikę z perspektywy afrykańskiego nauczyciela, uczącego języka angielskiego jako drugiego, Edward Buendía, Andrew Gitlin I Fodé Doumbia
  • Kształcenie przyszłych nauczycieli a przezwyciężanie różnic społecznych, Cynthia Levine-Rasky
  • Kształcenie nauczycieli a wielokulturowy program nauczania, Wanda Fox i Geneva Gay

Część III: Równy dostęp do edukacji – co to znaczy?

  • Teorie dotyczące włączania w systemie szkolnictwa: dekonstrukcja i rekonstrukcja „szkoły włączającej”, Catherine Clark, Alan Dyson, Alan Millward i Sue Robson
  • Uczniowie-imigranci w irlandzkich szkołach ponadpodstawowych, Rachael Fionda
  • Niekontaktowi rodzice czy niekontaktowe szkoły? Omówienie relacji na linii dom-szkoła, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców pochodzenia bangladeskiego i pakistańskiego, Gill Crozier i Jane Davies

 

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002