Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne

Pod redakcją Natalii Klorek i Katarzyny Kubin

Opis:

Publikacja jest zbiorem 11 artykułów napisanych przez nauczycielki i inne osoby pracujące w instytucjach oświatowych w Polsce. Każdy z tekstów poświęcony jest autorskim działaniom, podejmowanym w placówkach przyjmujących dzieci cudzoziemskie w Polsce (w szczególności uczniów uchodźczych i uczennice uchodźcze), mającym przyczynić się do powstania zintegrowanej społeczności szkolnej i placówki wielokulturowej. Wśród działań i rozwiązań opisanych w publikacji znajdują się m.in. zatrudnienie w szkole pomocy nauczyciela lub osoby pracującej jako asystent międzykulturowy czy asystentka międzykulturowa, działania skierowane do polskich rodziców i opiekunów, zwiększające ich wiedzę na temat uchodźstwa i migracji, oraz działania wspierające naukę języka polskiego jako drugiego.

Książka stanowi cenny zapis wyzwań stających przed placówkami oświatowymi, przyjmującymi dzieci cudzoziemskie, oferując jednocześnie konkretne rozwiązania, opisane przez osoby mające praktykę w pracy z uczniami i uczennicami cudzoziemskimi.

Jeżeli interesuje Cię ta pozycja, polecamy również:

 

Informacje o książce:

Tytuł: „Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne”
Redakcja: Natalia Klorek, Katarzyna Kubin
Wprowadzenie: Katarzyna Kubin
ISBN: 978-83-932271-1-2
Wydawca: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)
Miejsce i data wydania: Warszawa, 2012
Nakład: 1000 egz. (do wyczerpania nakładu)

Wersja drukowana publikacji jest dostępna bezpłatnie do wyczerpania nakładu. W celu zamówienia egzemplarza, prosimy wysłać zgłoszenie na adres: biuro@ffrs.org.pl.

 

Opinie i recenzje:

Od wielu lat do szkół naszego Zespołu przyjmujemy uczniów i uczennice z różnych stron świata – Czeczenii, Armenii, Tybetu, Afganistanu, Wietnamu, Chin i krajów Afryki. Musieliśmy się wiele nauczyć, aby wypracować skuteczne metody pracy z dziećmi, nieznającymi języka polskiego i polskiej kultury, często mającymi za sobą traumatyczne przeżycia i które nierzadko przejmują się sprawami związanymi z legalizacją pobytu w Polsce. Staramy się w naszej szkole uczyć tolerancji i akceptacji tego, co wydaje się „inne”. Publikacja ta pozwala zapoznać się z doświadczeniami osób, na co dzień pracujących, podobnie jak my, w wielokulturowych środowiskach szkolnych. Prezentuje ona propozycje ciekawych i praktycznych rozwiązań tych wyzwań, z którymi wszyscy nieuchronnie borykamy się chcąc wesprzeć dzieci cudzoziemskie w procesie edukacji.

dr Krystyna Starczewska, dyrektorka Społecznego Gimnazjum nr 20 w Warszawie, pomysłodawczyni Zespołu Szkół „Bednarska”

 

Artykuły zawarte w niniejszej publikacji to cenny zapis codziennych doświadczeń, dylematów i inspirujących rozwiązań, dotyczących edukacji dzieci cudzoziemskich. Są ważnym przyczynkiem do refleksji nad kwestiami związanymi z integracją i przeciwdziałaniem dyskryminacji w szkołach. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy staną przed wyzwaniem pracy w szkole wielokulturowej. Po tę publikację powinny także sięgnąć osoby, zajmujące się polityką oświatową, jako że wielokulturowość nie jest dla polskiego systemu edukacji jedną z możliwości, ale jej realną przyszłością. Zapraszam do lektury.

Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

Wprowadzenie możliwości zatrudniania przez szkoły pomocy nauczyciela, potocznie zwanej asystentem międzykulturowym lub asystentką międzykulturową, to jedno z ciekawszych i bardziej nowatorskich rozwiązań w polskim systemie oświatowym. Wieloletnie doświadczenie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej pokazuje, jak wiele dobrego ktoś taki może wnieść w życie społeczności szkolnej. Ważne jest, by osoba, pracująca w roli pomocy nauczyciela, sama była cudzoziemcem lub cudzoziemką – wówczas bowiem najlepiej rozumie kulturę dzieci oraz trudności, mogące wystąpić w ich integracji w Polsce. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja, zachęci zarówno szkoły, jak i organy prowadzące placówki oświatowe do korzystania z tego rozwiązania.

dr Witold Klaus, prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

 

Spis treści:

Wprowadzenie, Katarzyna Kubin

Część I: Szkoła wielokulturowa w Polsce

 • Nauka w klasie wielokulturowej – refleksje nauczycielki gimnazjum, Kaja Malanowska, była nauczycielka w Społecznym Gimnazjum nr 20 „Raszyńska” w Warszawie
 • Rola szkolnej opiekunki dzieci cudzoziemskich w szkole wielokulturowej. Przykład z Bytomia, Dorota Sałabun, opiekunka dzieci cudzoziemskich w Szkole Podstawowej nr 37 w Bytomiu
 • Jak wspierać pluralizm w szkole? Kilka dobrych rad dotyczących uczenia i wychowywania w szkole wielokulturowej, Magdalena Rud, polonistka w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia w Warszawie
 • Prowadzenie szkoły wielokulturowej w Polsce – pomysły rozwiązań instytucjonalnych, Aneta Derda, nauczycielka Społecznego Gimnazjum „Startowa” w Warszawie

Część II: Innowacyjne rozwiązania edukacyjne w kontekście wielokulturowości

 • Edukacja wczesnoszkolna. Przykład wsparcia dzieci czeczeńskich, Urszula Jurczykowska i Agnieszka Myszkowska, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku
 • Działania skierowane do polskich rodziców i opiekunów – razem na rzecz wielokulturowej społeczności szkolnej, Urszula Jędrzejczyk, wychowawczyni i nauczycielka w klasach I–III Szkoły Podstawowej nr 31 w Lublinie
 • Nauczanie języka polskiego dzieci cudzoziemskich – działalność wolontariuszy i wolontariuszek w projekcie „Teraz polski!”, Barbara Gwóźdź, koordynatorka projektu „Teraz polski!” w Krakowie w roku szkolnym 2011/2012
 • Wykorzystanie elementów tutoringu w pracy z grupą wielokulturową w systemie edukacji nieformalnej, Małgorzata Wiśniewska, wychowawczyni w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym „Dom przy Rynku” w Warszawie

Część III: Pomoc nauczyciela i asystent międzykulturowy jako rozwiązania instytucjonalne

 • Asystent międzykulturowy – nowe rozwiązanie starych problemów. Przykład z Coniewa, Bogumiła Lachowicz, dyrektorka Zespołu Szkół w Coniewie
 • Pomoc nauczyciela – szczególna forma wsparcia udzielana szkołom przez organ prowadzący, przykład warszawskiego Targówka, Natalia Klorek na podstawie rozmowy z Katarzyną Majdurą, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
 • Doświadczenia i refleksje pomocy nauczyciela w warszawskim gimnazjum, Zaira Barkinhoeva, pomoc nauczyciela w Gimnazjum nr 141 w Warszawie

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002