Koalicja na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich

Podczas ostatniego spotkania Koalicji, które odbyło się 31 stycznia 2020 r., dzieliliśmy się dobrymi praktykami, pożytecznymi doświadczeniami i wyzwaniami związanymi z zatrudnianiem w szkołach asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich.

W spotkaniu wzięły udział asystenci i asystenci, dyrekcje szkół i nauczycielki, a także osoby z organizacji pozarządowych z Bezwoli, Bratnika, Białegostoku, Krakowa, Lublina, Mrokowa, Podkowy Leśnej, Radomia, Słupska, Trójmiasta, Warszawy, i Wrocławia – łącznie było nas prawie 30 osób!

Serdecznie dziękujemy Rzecznikowi Praw Obywatelskich za wsparcie w organizacji spotkania!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania!

Wizyta studyjna do Berlina

W marcu 2018 r. zorganizowaliśmy 4-dniową wizytę studyjną do Berlina, aby poznać rozwiązania dotyczące edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji. Wizyta odbyła się dzięki finansowaniu z Deutsch-Polnisches Jugendwerk – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Austausch macht Schule. Spotkania ze szkołami, organizacjami i istytucjami z Berlina były niezwykle inspirujące!

W wizycie studyjnej brało udział dwanaście osób, które na co dzień na różne sposoby wspierają dzieci z doświadczeniem migracji i ich rodziny oraz uczą innych, jak to robić: dyrekcje szkół prowadzących oddziały przygotowawcze, asystenki międzykulturowe, pracownice poradni psychologiczno-pedagogicznych a także przedstawicielki organizacji pozarządowych, uczelni i instytucji odpowiedzialnych za wsparcie szkół przyjmujących dzieci z doświadczeniem migracji (kuratorium, Urząd ds. Cudzoziemców).

O zorganizowaniu takiego wyjazdu marzyłyśmy od 2 lat, a nad jego przygotowaniem pracowaliśmy od sierpnia 2017 r.W ramach wizyty studyjnej odwiedziliśmy m.in.:

  • organizację „Schule ohne Rassimus – Schule mit Courage” („Szkoła bez rasizmu – szkoła z odwagą”
  • Senat ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny – instytucję odpowiedzialną za wprowadzenie Willkommensklassen (klas powitalnych) dla dzieci z doświadczeniem migracji,
  • Szkołę Podstawową Karlsgarten Schule oraz zintegrowaną szkołę II stopnia Schule am Königstor. W obu szkołach działają Willkommensklassen (klasy powitalne). W szkole podstawowej Karlsgarten Grundschule obserwowaliśmy lekcje prowadzone w klasie powitalnej oraz w klasach regularnych. W szkole dla nieco starszej młodzieży, Schule am Königstor spotkaliśmy się i rozmawialiśmy z uczniami uczennicami i uczniami, którzy uczą się lub uczyli się w klasie powitalnej. Miłym akcentem wizyty było to, że po Schule am Königstor oprowadził nas Krystian, który pół roku wcześniej przyjechał do Berlina z Polski i rozpoczął naukę w Willkommensklasse.
  • Niepubliczną szkołę Schule Eins, której kadra dobrowolnie zdecydowała, że będzie przyjmować dzieci uchodźcze. Nauczycielki i nauczyciele Schule Eins, wspierani przez dyrekcję, opracowali autorskie rozwiązania, żeby jak najlepiej pomagać zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom.

Wizyta studyjna była poprzedzona spotkaniem przygotowawczym w Warszawie, Po powrocie spotkaliśmy się także, aby podsumować dośwaidczenia i wnioski z wyjazdu.

Serdecznie dziękujemy dyrekcjom, nauczycielkom, uczniom i uczennicom a także asystentowi międzykulturowemu w Karlsgarten Schule oraz w zintegrowanej szkole II stopnia Schule am Königstor za za życzliwość, otwartość oraz podzielenie się z nami wiedzą i doświadczeniem!

Wizyta odbyła się dzięki finansowaniu z Deutsch-Polnisches Jugendwerk – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Austausch macht Schule#roznorodnoscpnwm

Wizyta studyjna do Berlina dotycząca klas powitalnych (Willkommensklasen)

W marcu 2018 r. zorganizowaliśmy 4-dniową wizytę studyjną do Berlina, aby poznać rozwiązania dotyczące edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji. Wizyta odbyła się dzięki finansowaniu z Deutsch-Polnisches Jugendwerk – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Austausch macht Schule. Spotkania ze szkołami, organizacjami i istytucjami z Berlina były niezwykle inspirujące!

W wizycie studyjnej brało udział dwanaście osób, które na co dzień na różne sposoby wspierają dzieci z doświadczeniem migracji i ich rodziny oraz uczą innych, jak to robić: dyrekcje szkół prowadzących oddziały przygotowawcze, asystenki międzykulturowe, pracownice poradni psychologiczno-pedagogicznych a także przedstawicielki organizacji pozarządowych, uczelni i instytucji odpowiedzialnych za wsparcie szkół przyjmujących dzieci z doświadczeniem migracji (kuratorium, Urząd ds. Cudzoziemców).

O zorganizowaniu takiego wyjazdu marzyłyśmy od 2 lat, a nad jego przygotowaniem pracowaliśmy od sierpnia 2017 r.W ramach wizyty studyjnej odwiedziliśmy m.in.:

  • organizację „Schule ohne Rassimus – Schule mit Courage” („Szkoła bez rasizmu – szkoła z odwagą”
  • Senat ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny – instytucję odpowiedzialną za wprowadzenie Willkommensklassen (klas powitalnych) dla dzieci z doświadczeniem migracji,
  • Szkołę Podstawową Karlsgarten Schule oraz zintegrowaną szkołę II stopnia Schule am Königstor. W obu szkołach działają Willkommensklassen (klasy powitalne). W szkole podstawowej Karlsgarten Grundschule obserwowaliśmy lekcje prowadzone w klasie powitalnej oraz w klasach regularnych. W szkole dla nieco starszej młodzieży, Schule am Königstor spotkaliśmy się i rozmawialiśmy z uczniami uczennicami i uczniami, którzy uczą się lub uczyli się w klasie powitalnej. Miłym akcentem wizyty było to, że po Schule am Königstor oprowadził nas Krystian, który pół roku wcześniej przyjechał do Berlina z Polski i rozpoczął naukę w Willkommensklasse.
  • Niepubliczną szkołę Schule Eins, której kadra dobrowolnie zdecydowała, że będzie przyjmować dzieci uchodźcze. Nauczycielki i nauczyciele Schule Eins, wspierani przez dyrekcję, opracowali autorskie rozwiązania, żeby jak najlepiej pomagać zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom.

Wizyta studyjna była poprzedzona spotkaniem przygotowawczym w Warszawie, Po powrocie spotkaliśmy się także, aby podsumować dośwaidczenia i wnioski z wyjazdu.

Serdecznie dziękujemy dyrekcjom, nauczycielkom, uczniom i uczennicom a także asystentowi międzykulturowemu w Karlsgarten Schule oraz w zintegrowanej szkole II stopnia Schule am Königstor za za życzliwość, otwartość oraz podzielenie się z nami wiedzą i doświadczeniem!

Wizyta odbyła się dzięki finansowaniu z Deutsch-Polnisches Jugendwerk – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Austausch macht Schule#roznorodnoscpnwm

Sukces! Zbiórka na proces sądowy udała się dzięki Waszemu wsparciu!

Wspaniała wiadomość i nasz wspólny wielki sukces! W 4 dni zebraliśmy kwotę potrzebną, aby rozpocząć postępowanie sądowe przeciwko Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza, reprezentowanemu przez Ordo Iuris! Obie organizacje zaatakowały FRS oraz dwie zaprzyjaźnione nam organizacje za działania na rzecz równego traktowania w szkołach.

Zbiórkę wsparło finansowo ponad 350 osób, a link do zbiórki został udostępniony ponad 1600 razy! Dziękujemy! Przed nami sprawa sądowa, o której będziemy dalej informować na bieżąco m.in. na naszym profilu FB.

Zachęcamy także do wsparcia działań organizacji zaangażowanych w zbiókę poprzez darowizny lub przekazanie 1% na rzecz:
* Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej: http://ffrs.org.pl/wesprzyj-frs/
* Kampania Przeciw Homofobii: www.kph.org.pl/wspieraj
* Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej: http://tea.org.pl/pl/SiteContent?item=wesprzyj_nas

*  Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego: https://zrzutka.pl/centrum-pomocy-ptpa

Sprawę prowadzą prawnicy pro bono z ramienia Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, w ramach programu wsparcia prawnego dla organizacji i działaczy na rzecz praw człowieka.