Koalicja na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich
31 stycznia 2020

Podczas ostatniego spotkania Koalicji, które odbyło się 31 stycznia 2020 r., dzieliliśmy się dobrymi praktykami, pożytecznymi doświadczeniami i wyzwaniami związanymi z zatrudnianiem w szkołach asystentek i asystentów międzykulturowych oraz romskich.

W spotkaniu wzięły udział asystenci i asystenci, dyrekcje szkół i nauczycielki, a także osoby z organizacji pozarządowych z Bezwoli, Bratnika, Białegostoku, Krakowa, Lublina, Mrokowa, Podkowy Leśnej, Radomia, Słupska, Trójmiasta, Warszawy, i Wrocławia – łącznie było nas prawie 30 osób!

Serdecznie dziękujemy Rzecznikowi Praw Obywatelskich za wsparcie w organizacji spotkania!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania!

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002