Wizyta studyjna do Berlina
10 lutego 2020

W marcu 2018 r. zorganizowaliśmy 4-dniową wizytę studyjną do Berlina, aby poznać rozwiązania dotyczące edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji. Wizyta odbyła się dzięki finansowaniu z Deutsch-Polnisches Jugendwerk – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Austausch macht Schule. Spotkania ze szkołami, organizacjami i istytucjami z Berlina były niezwykle inspirujące!

W wizycie studyjnej brało udział dwanaście osób, które na co dzień na różne sposoby wspierają dzieci z doświadczeniem migracji i ich rodziny oraz uczą innych, jak to robić: dyrekcje szkół prowadzących oddziały przygotowawcze, asystenki międzykulturowe, pracownice poradni psychologiczno-pedagogicznych a także przedstawicielki organizacji pozarządowych, uczelni i instytucji odpowiedzialnych za wsparcie szkół przyjmujących dzieci z doświadczeniem migracji (kuratorium, Urząd ds. Cudzoziemców).

O zorganizowaniu takiego wyjazdu marzyłyśmy od 2 lat, a nad jego przygotowaniem pracowaliśmy od sierpnia 2017 r.W ramach wizyty studyjnej odwiedziliśmy m.in.:

  • organizację „Schule ohne Rassimus – Schule mit Courage” („Szkoła bez rasizmu – szkoła z odwagą”
  • Senat ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny – instytucję odpowiedzialną za wprowadzenie Willkommensklassen (klas powitalnych) dla dzieci z doświadczeniem migracji,
  • Szkołę Podstawową Karlsgarten Schule oraz zintegrowaną szkołę II stopnia Schule am Königstor. W obu szkołach działają Willkommensklassen (klasy powitalne). W szkole podstawowej Karlsgarten Grundschule obserwowaliśmy lekcje prowadzone w klasie powitalnej oraz w klasach regularnych. W szkole dla nieco starszej młodzieży, Schule am Königstor spotkaliśmy się i rozmawialiśmy z uczniami uczennicami i uczniami, którzy uczą się lub uczyli się w klasie powitalnej. Miłym akcentem wizyty było to, że po Schule am Königstor oprowadził nas Krystian, który pół roku wcześniej przyjechał do Berlina z Polski i rozpoczął naukę w Willkommensklasse.
  • Niepubliczną szkołę Schule Eins, której kadra dobrowolnie zdecydowała, że będzie przyjmować dzieci uchodźcze. Nauczycielki i nauczyciele Schule Eins, wspierani przez dyrekcję, opracowali autorskie rozwiązania, żeby jak najlepiej pomagać zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom.

Wizyta studyjna była poprzedzona spotkaniem przygotowawczym w Warszawie, Po powrocie spotkaliśmy się także, aby podsumować dośwaidczenia i wnioski z wyjazdu.

Serdecznie dziękujemy dyrekcjom, nauczycielkom, uczniom i uczennicom a także asystentowi międzykulturowemu w Karlsgarten Schule oraz w zintegrowanej szkole II stopnia Schule am Königstor za za życzliwość, otwartość oraz podzielenie się z nami wiedzą i doświadczeniem!

Wizyta odbyła się dzięki finansowaniu z Deutsch-Polnisches Jugendwerk – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Austausch macht Schule#roznorodnoscpnwm

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002