Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) (dalej jako „Sklep”).

I. SPRZEDAWCA

Sklep internetowy działający pod adresem: https://frs.org.pl/produkt/kalendarz-fundacji-na-rzecz-roznorodnosci-spolecznej-2021/ prowadzony jest przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej z siedzibą przy ul. Kobielskiej 34/13, 04-359 Warszawa, NIP: 951 22 24 227.

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem Internetu.
 2. Informacje na temat dostępnych Towarów Sklep zamieszcza na stronie www.frs.org.pl.
 3. Bezzwłocznie po złożeniu zamówienia Klient/ka otrzyma e-mailem generowaną automatycznie wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
 4. W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, Sklep potwierdzi przyjęcie zamówienia lub odmówi przyjęcia zamówienia np. w sytuacji, jeśli towar jest niedostępny.
 5. Odmowa przyjęcia zamówienia lub brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia w czasie określonym w punkcie II.4. powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Kwota przelana przez Zamawiającą/ego zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych.
 6. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą poczty elektronicznej pod adresem akozakoszczak@ffrs.org.pl.
 7. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni od momentu dostarczenia produktu.

III. CENY TOWARÓW i KOSZTY WYSYŁKI

 1. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 2. Do wartości Towarów zostaną doliczone koszty dostawy dotyczące dostawy na terenie Polski.
 3. W przypadku zamówienia z wysyłką za granicę przed zakończeniem zakupów prosimy o skontaktowanie się na adres akozakoszczak@ffrs.org.pl, w celu skalkulowania kosztów wysyłki.

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówiony Towar zostanie wysłany do Klientki/Klienta Pocztą Polską w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia.
 2. W przypadku przekroczenia czasu wysyłki zamówionego Towaru określonego w punkcie II.6., na żądanie Klientki/Klienta przelana kwota zostanie zwrócona w ciągu 14 dni roboczych.
 3. Termin otrzymania przesyłki od momentu wysyłki uzależniony jest od dostawcy.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klientkę/Klienta.

V. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Płatność jest realizowana na konto Sklepu nr 76 2130 0004 2001 0435 0112 0001 za pośrednictwem PayU przy czym wysyłka zamówionych Towarów zostanie zrealizowana po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wpłaty na za złożone zamówienie koncie Sklepu.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków zostanie ona dokonana na rachunek bankowy, z którego wpłynął przelew za zamówiony Towar.

VI. REKLAMACJA

 1. Klientce/Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym Towarze wad. W takim przypadku prosimy o kontakt na adres: akozakoszczak@ffrs.org.pl, aby rozwiązać problem najbardziej korzystnym sposobem.
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Złożenie zamówienia stanowi zarazem zgodę Klientki/Klienta na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 2. Dane osobowe Klientek/Klientów nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.frs.org.pl.
 2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 18 grudnia 2020 roku.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002