Monika Szulecka
24 lutego 2020

Ekspertka i badaczka w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.

Jej zainteresowania badawcze obejmują integrację ekonomiczną migrantów i migrantek, strategie funkcjonowania migrantów i migrantek o nieuregulowanym statusie, oraz wpływ polityk migracyjnych na występowanie, zwalczanie i zapobieganie zjawisku nieudokumentowanej migracji.

Od 2008 współtworzy Biuletyn Migracyjny – dwumiesięcznik wydawany przez Ośrodek Badań nad Migracjami UW.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002