dr hab. Mikołaj Pawlak
24 lutego 2020

Socjolog, adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz redaktor naczelny kwartalnika naukowego Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja.

Zainteresowania badawcze dr. hab. Mikołaja Pawlaka obejmują teorię nowego instytucjonalizmu, studia nad migracjami oraz socjologię wiedzy.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002