dr Marta Kindler
24 lutego 2020

Socjolożka, adiunkt w Ośrodku Badań nad Migracjami (OBM) Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zespołu badawczego dotyczącego integracji i stosunków etnicznych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą migracji w Europie Środkowo-Wschodniej, szczególnie migracji zarobkowych.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002