dr Izabela Rybka
24 lutego 2020

Socjolożka, absolwentka Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Jej zainteresowania działalność badawcza dotyczą socjologii polityki społecznej w obszarze pomocy społecznej, ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. Koncentruje się na analizach rozwoju środowiskowej pracy socjalnej i międzysektorowej współpracy lokalnych podmiotów na rzecz budowania systemów usług społecznych sprzyjających aktywizacji i integracji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi jako badaczka, ekspertka, koordynatorka projektów i trenerka.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002