dr Ewa Pogorzała
24 lutego 2020

Wykładowczyni w Zakładzie Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu. Doktoryzowała się w Zakładzie Badań Etnicznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Specjalizuje się w tematyce szkolnictwa dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz edukacji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji w systemie oświaty w Polsce. Absolwentka Szkoły Gender Mainstreaming Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz kursu akademickiego Queer Studies organizowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii oraz Fundację im. Róży Luksemburg w Polsce.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002