(nie)Widzialne granice – o tym co dzieli i co łączy w wielokulturowości

Pod redakcją Katarzyny Kubin

Opis:

Książka zawiera eseje i inne materiały, które prezentują krytyczne spojrzenie na „wielokulturowość”/„różnorodność społeczną” jako pojęcia teoretyczne, zjawiska społeczne, hasła polityczne czy doświadczenia osobiste. Eseje i materiały zebrane w książce rozszerzają rozumienia „wielokulturowości”/„różnorodności społecznej” poza ramy sytuujące te pojęcia w schematycznym postrzeganiu ludzi i grup społecznych przez pryzmat różnic: narodowych, koloru skóry, kulturowych czy religijnych.

Autorzy i autorki esejów i materiałów w sposób odważny i z inteligentnym poczuciem humoru, prowokują do refleksji o sprawach, które są istotne dla współczesnej Polski – wielokulturowej i różnorodnej. Książka tym samym zaprasza do refleksji zarówno nad samym zjawiskiem, teorią i doświadczeniem „wielokulturowości”/„różnorodności społecznej”, jak i nad tym, jak o nich w Polsce mówić.

Spis treści:

  • Wprowadzenie, Katarzyna Kubin
  • Kolaże zdjęciowe, David Sypniewski
  • Ilu z nas należy do jednej kultury?, Vân Anh Đàm
  • Wysiłek współistnienia, Katarzyna Jackowska
  • Żydzi i inni Polacy. Trzecia Rzeczpospolita wymyśla się na żydowsko, Aleksandra Wilczura
  • Cykl prac „Nowe życie w nowym kraju”, Martin Pilipchuk
  • Nazywanie wstydu, Katarzyna Kubin
  • Islamofobia w Polsce: o postrzeganiu siebie nawzajem, Kamil Kamiński
  • Nieboszczka wielokulturowość, czyli o jakiej „wielokulturowości” debatuje dziś Europa, Anna Grudzińska
  • Teksty uczestniczek i uczestników warsztatu kreatywnego pisania organizowanego przez FRS i prowadzonego przez Vân Anh Đàm

Informacje o książce:

Tytuł: „(nie)Widzialne granice – o tym co dzieli i co łączy w wielokulturowości”
Redakcja: Katarzyna Kubin
ISBN: 978-83-7910-015-6 (ISBN wersji elektronicznej: 978-83-7910-016-3)
Wydawca: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)
Miejsce i data wydania: Warszawa, 2015

Wersja drukowana publikacji jest dostępna bezpłatnie do wyczerpania nakładu. W celu zamówienia egzemplarza, prosimy wysłać zgłoszenie na adres: biuro@ffrs.org.pl.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002