Media w społeczeństwie różnorodnym: etyka, pluralizm i równe traktowanie

Pod redakcją Katarzyny Kubin

Opis:

Książka jest zbiorem tekstów mającym na celu uporządkowanie kluczowych zagadnień z zakresu etyki działania mediów w kontekście różnorodności społecznej w Polsce. Pierwsza część publikacji wprowadza i analizuje kluczowe dla przewodnich tematów książki pojęcia, pytania i zjawiska. Prezentuje raport z monitoringu mediów prowadzonego przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej oraz teksty poddające krytycznej analizie przekazy medialne dotyczące różnych grup migranckich i mniejszości społecznych. W części drugiej zebrane zostały opinie, perspektywy i postulaty dotyczące działania mediów w Polsce, pochodzące od samych dziennikarzy i dziennikarek oraz od migrantów i migrantek.

Publikacja jest zarazem wprowadzeniem do kluczowych pojęć, pytań i koncepcji oraz podstawą do dalszych refleksji i analiz dotyczących etyki działania mediów, wyzwania, jakim jest pluralizm w debacie publicznej i w przestrzeni publicznej, a także zasady równego traktowania – wszystko to w odniesieniu do mediów w społeczeństwie różnorodnym.

 

Informacje o książce:

Tytuł: „Media w społeczeństwie różnorodnym: etyka, pluralizm i równe traktowanie”
Redakcja: Katarzyna Kubin
ISBN: 978-83-7910-006-4 (ISBN wersji elektronicznej: 978-83-7910-007-1)
Wydawca: Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)
Miejsce i data wydania: Warszawa, 2015

Wersja drukowana publikacji jest dostępna bezpłatnie do wyczerpania nakładu. W celu zamówienia egzemplarza, prosimy wysłać zgłoszenie na adres: biuro@ffrs.org.pl.

 

Recenzje:

Jak mówić i pisać, żeby nie ranić? Jak informować, żeby nie krzywdzić i nie stygmatyzować? Niestety nie wystarczy być dobrym, wrażliwym człowiekiem. Trzeba też po prostu kilka rzeczy wiedzieć. Ta książka tę podstawową i niezbędną, ale nie zawsze oczywistą wiedzę zawiera. Językoznawcy i dziennikarze, badacze i praktycy dzielą się z czytelnikiem swoim doświadczeniem w tropieniu dyskursów dyskryminacyjnych i opowiadaniu o różnorodności. Lektura obowiązkowa nie tylko dla dziennikarzy, urzędników i społeczników. Po prostu dla nas wszystkich, którzy staramy się zrozumieć i nazwać otaczający nas świat. Bo od tego, jak o nim będziemy mówić, zależy to, jaki będzie.

Ludwika Włodek, publicystka i socjolożka

 

O najliczniejszej grupie migranckiej w Polsce, czyli o Ukraińcach i Ukrainkach, większość społeczeństwa w Polsce ma znikomą wiedzę. W związku z ograniczonymi możliwościami kontaktu osobistego informacje o niej czerpie przede wszystkim z przekazów medialnych. Wobec tego niezwykle ważne jest, aby media rzetelnie i odpowiedzialnie informowały o grupach społecznych i osobach postrzeganych jako „inne” lub „obce”. Istotne jest także włączanie różnych głosów w debatę publiczną. Ta książka podkreśla ważną rolę społeczną dziennikarzy i dziennikarek. Jednocześnie zawiera szereg rad, rekomendacji i standardów dotyczących budowania rzetelnej wiedzy o społeczeństwie różnorodnym. Dla społeczności migranckich książka ta może się stać inspiracją, jak współpracować z mediami, żeby wzmocnić swój głos w debacie publicznej oraz aktywnie włączyć się w życie społeczne w Polsce.

Myroslava Keryk, socjolożka, historyczka, współzałożycielka i obecna prezes Fundacji „Nasz Wybór”

 

Spis Treści:

Wprowadzenie, Katarzyna Kubin

Część I. Krytyczna analiza przekazów medialnych

  1. Przegląd dyskursów związanych z przekazami medialnymi dotyczącymi wielokulturowości i migracji, Jan Świerszcz
  2. Analiza przekazów medialnych na temat osób „ciemnoskórych” w Polsce. Przypadki Simona Mola i Maxwella Itoyi, Margaret Amaka Ohia
  3. Islamofobia w Polsce: rola mediów w kształtowaniu postaw wobec mniejszości społecznych, Kamil Kamiński
  4. Raport z rocznego monitoringu mediów Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) za rok 2013-2014, Jan Świerszcz
  5. Ku mediom równych szans. Rola standardów etyki i równego traktowania w mediach w Stanach Zjednoczonych, Agata Strzelecka-Misonne

Część II. Głosy i perspektywy ze środowisk mediów i migranckich

  1. Jak dziennikarka metodą prób, błędów i poszukiwań uczy się pisać o różnorodności społecznej, Joanna Klimowicz
  2. Media w Polsce o Ukrainie: interes państwa i emocjonalne zaangażowani, Igor Isayev
  3. Misja dziennikarska: różnorodność, Wojciech Karpieszuk
  4. Przykłady programów i inicjatyw organizacji pozarządowych, włączających migrantów i migrantki w Stanach Zjednoczonych w debatę publiczną i życie społeczne, Agata Strzelecka-Misonne
  5. Standardy mówienia i pisania o migrantach i migrantkach w mediach z wprowadzeniem, Standardy wypracowane przez migrantów i migrantki działających w mediach diasporalnych, wprowadzenie Anny Górskiej

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002