Głos nowego pokolenia. Program zajęć edukacyjno-integracyjnych dla młodzieży z doświadczeniem migracji – prezentacja założeń, celów i powstałych prac artystycznych

Wydawca: Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS)

Opis:

Broszura zwraca uwagę na obecność w Polsce młodzieży z doświadczeniem migracji jako grupy wyróżniającej się specjalną perspektywą, doświadczeniem i sytuacją. W broszurze został opisany przykład działania skierowanego do młodzieży z doświadczeniem migracji – program zajęć edukacyjno-integracyjnych, w ramach którego młode osoby mieszkające w Warszawie ale pochodzące z krajów poza Unią Europejską opracowały autorskie komiksy przedstawiający ich perspektywę na swoje doświadczenie migracji i na swoją sytuację w Polsce. W broszurze zaprezentowane są także autorskie komiksy młodych osób uczestniczących w programie.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002