Wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych
Źródło finansowania: Norwegian Refugee Council (NRC) / Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii (Norwegian Ministry of Foreign Affairs)
Okres realizacji: 1 października 2022 - 31 grudnia 2023
Kwota dofinansowania: rok 2022: 231 316,51 PLN , rok 2023: 918 095,00 PLN

Celem projektu jest wzmacnianie roli asystentek i asystentów międzykulturowych w systemie edukacji w Polsce. Działania w projekcie obejmują:

  • finansowanie studiów podyplomowych „Asystentura międzykulturowa w szkole” prowadzonych przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (IPSiR UW) we współpracy z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS),
  • finansowanie warsztatów, szkoleń oraz forów (ogólnopolskich i lokalnych) dla asystentek i asystentów międzykulturowych.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002