Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa (Biuro Edukacji)
Okres realizacji: 11 grudnia 2013 – 31 lipca 2015
Kwota dofinansowania:

Lider projektu: Biuro Edukacji m.st. Warszawy
Partner: FRS

Projekt miał charakter międzynarodowy i był realizowany w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, Partnerskie Projekty Comenius Regio. Celem projektu było wspieranie zasady równego traktowania w wybranych szkołach w Warszawie.

W ramach projektu FRS przeprowadziła następujące działania:
• opracowanie narzędzi badawczych dot. diagnozy równego traktowania uczniów i uczennic w wybranych warszawskich szkołach;
• przygotowanie kadry szkół do przeprowadzenia diagnozy w swoich szkołach;
• opracowanie wyników diagnozy oraz ich zaprezentowanie kadrze szkół a także partnerom projektu z Cardiff (Wielka Brytania);
• opracowywanie programu i przeprowadzenie warsztatów dot. równego traktowania dla uczniów i uczennic oraz kadry szkół;

Dodatkowo w ramach udziału FRS w projekcie powstał artykuł w serii „Z teorią w praktykę”  pt. „Równy dostęp do edukacji oraz równe traktowanie w edukacji – przykład miasta Cardiff w Walii” podsumowujący rozwiązania systemowe na rzecz równego traktowania stosowane w systemie edukacji w Walii.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002