Wspieranie integracji w szkolnym środowisku wielokulturowym
Źródło finansowania: Szwajcaria w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej / IOM
Okres realizacji: 10 sierpnia – 10 listopada 2016
Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł

Projekt został zrealizowany w ramach Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji w ramach projektu „Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

W ramach projektu zostały zorganizowane dwa wydarzenia:
• Seminarium upowszechniające zatrudnianie w szkołach asystentek i asystentów międzykulturowych (25 października 2016 w Warszawie)
• Targi edukacyjne dla szkół wielokulturowych (9 listopada 2016 r. w Warszawie).

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002