Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym
Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Okres realizacji: 24 czerwca – 30 listopada 2015
Kwota dofinansowania: 34 841,00 zł

Projekt skierowany był do szkół wielokulturowych, przyjmujących dzieci cudzoziemskie w Polsce. Jego celem było wzmocnienie współpracy szkół z lokalnym środowiskiem wielokulturowym, zapewnienie szkoło, wsparcia w pracy z uczniami i uczennicami cudzoziemskimi oraz rozwinięcie współpracy środowiska szkolnego z rodzicami uczniów i uczennic cudzoziemskich, zwłaszcza uchodźców i uchodźczyń.
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
• Wydanie książki i broszury pt. „Dzieci lecą pierwszą klasą. Jak wspierać dziecko w sytuacji migracji i przeprowadzki? Wskazówki dla dorosłych upowszechniających wiedzę na temat sytuacji i potrzeb dzieci cudzoziemskich i ich rodzin w związku z doświadczeniem migracji;
• Targi edukacyjne dla szkół wielokulturowych prezentujące ofertę zajęć i materiałów organizacji pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych w zakresie wspierania edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji.
• Szkolenie dla asystentów i asystentek międzykulturowych.
• Seminarium na temat dobrych praktyk współpracy szkół z rodzicami cudzoziemskimi i broszura z praktycznymi wskazówkami.
• Konsultacje dla szkół dotyczące wspierania integracji i edukacji dzieci z doświadczeniem migracji i  ich rodzin.

Nr projektu: MEN/2015/DSWM/98

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002