Wizyta studyjna do Berlina | Edukacja i integracja międzykulturowa w szkole – spotkanie przedstawicielek i przedstawicieli systemu oświaty z Polski i z Niemiec
Źródło finansowania: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Austausch macht Schule
Okres realizacji: październik 2017 – marzec 2018
Kwota dofinansowania:

Partner merytoryczny: Stowarzyszenie Kreisau Initiative

Inspiracją dla zorganizowania wizyty studyjnej było wprowadzenie w Polsce w 2016 r. możliwości tworzenia w szkołach tzw. oddziałów przygotowawczych dla dzieci z doświadczeniem migracji, nieznających języka polskiego. Celem wizyty było poznanie analogicznego rozwiązania funkcjonującego w Berlinie– tzw. „Willkommensklasen” („klas powitalnych”).

W wizycie wzięło udział dwanaście osób, które na co dzień na różne sposoby wspierają dzieci z doświadczeniem migracji i ich rodziny oraz uczą innych, jak to robić: dyrekcje szkół prowadzących oddziały przygotowawcze, asystenki międzykulturowe, pracownice poradni psychologiczno-pedagogicznych a także przedstawicielki organizacji pozarządowych, uczelni i instytucji odpowiedzialnych za wsparcie szkół przyjmujących dzieci z doświadczeniem migracji (kuratorium, Urząd ds. Cudzoziemców).

Projekt składał się z następujących etapów:
• Spotkanie przygotowawczo-organizacyjne z partnerem merytorycznym – Kreisau Initiative (7-9 listopada 2017 r. w Berlinie)
• Spotkanie przygotowujące do wizyty dla uczestniczek i uczestników z Polski (22 lutego 2018 r. w Warszawie)
• Wizyta studyjna (12-14 marca 2018 r. w Berlinie)
• Seminarium podsumowujące (28 marca 2018 w Warszawie)

W trakcie wizyty odwiedziliśmy m.in. organizację „Schule ohne Rassimus – Schule mit Courage” („Szkoła bez rasizmu – szkoła z odwagą”), Senat ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny landu Berlin – instytucję odpowiedzialną za wprowadzenie Willkommensklassen (klas powitalnych) dla dzieci z doświadczeniem migracji, Szkołę Podstawową Karlsgarten Schule oraz zintegrowaną szkołę II stopnia Schule am Königstor, niepubliczną szkołę Schule Eins, której kadra dobrowolnie zdecydowała, że będzie przyjmować dzieci uchodźcze. Nauczycielki i nauczyciele Schule Eins, wspierani przez dyrekcję, opracowali autorskie rozwiązania, żeby jak najlepiej pomagać zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002