Wdrażanie standardów równego traktowania w edukacji i instytucjach publicznych
Źródło finansowania: Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Program „Obywatele dla Demokracji”. Projekt został dofinansowany przez Heinrich Boell Stiftung kwotą 12 9800,00 zł.
Okres realizacji: 2 lutego 2015 – 30 kwietnia 2016
Kwota dofinansowania: 231 039, 00 zł

Projekt odpowiadał na potrzebę opracowania i wdrożenia trwałych, systemowych rozwiązań w zakresie przestrzegania i upowszechniania standardów równego traktowania w szkołach i instytucjach publicznych. Celem projektu było przeciwdziałanie dyskryminacji w systemie edukacji formalnej i instytucjach publicznych poprzez następujące działania:
• Wsparcie 6 szkół  w opracowaniu i wdrożeniu Kodeksów Równego Traktowania – wewnętrznych standardów równego traktowania.
• Wsparcie 1 instytucji publicznej (Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w opracowaniu i wdrożeniu wewnętrznych standardów równego traktowania.
• Promocja i upowszechnienie Kodeksów Równego Traktowania wśród decydentek i decydentów związanych z systemem edukacji formalnej oraz administracją publiczną.
 
Nr projektu: E3/1556

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002