Uchodźcy? Zapraszamy!
Źródło finansowania: Fundusz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Program „Obywatele dla Demokracji”
Okres realizacji: 4 stycznia – 30 kwietnia 2016
Kwota dofinansowania:

Lider projektu: FRS
Partnerzy projektu: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA), Fundacja Przestrzeń Wspólna (PW)

Projekt obejmował następujące działania:
• Cykl warsztatów i konsultacji pt. „Jak przygotować szkołę na przyjęcie dzieci uchodźczych?” zwiększających wiedzę i kompetencje kadry szkół oraz społeczności szkolnych zw. z przyjmowaniem dzieci uchodźczych. Przykładowa tematyka zajęć obejmowała nauczanie języka polskiego jako obcego, różnice kulturowe i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole, przeciwdziałanie ksenofobii, rasizmowi i islamofobii w szkole.
• Seminaria upowszechniające zatrudnianie w szkołach asystentek/ów międzykulturowych (AM) i pomocy nauczyciela (PN) oraz dobre standardy współpracy szkół z PN i AM. Celem seminariów było zwiększenie wiedzy i pokazanie korzyści wynikających z zatrudnienia w szkole AM/PN, prezentacja dobrych praktyki rekomendacji w tym zakresie oraz wymiana doświadczeń.
• Warsztaty dla asystentek/ów międzykulturowych (AM) i pomocy nauczyciela (PN) oraz osób chcących przygotować się do pełnienia tej funkcji w szkołach zwiększające wiedzę i umiejętności AM i PN w zakresie wspierania dzieci uchodźczych i ich rodzin, kadry szkoły oraz integracji społeczności szkolnej. Warsztaty umożliwiły również wymianę doświadczeń, wzmacnianie współpracy i sieciowanie pomiędzy PN i AM.
• Organizacja wydarzenia edukacyjno–integracyjnego dla społeczności lokalnej w Łukowie, przygotowującego do przyjęcia uchodźców oraz wspierającego proces integracji
• Powołanie grupy roboczej oraz opracowanie manuala pn. „Nie lajkuję – reaguję!” dotyczącego przeciwdziałania mowie nienawiści w mediach społecznościowych, szczególnie w odpowiedzi na wpisy i komentarze zawierające treści ksenofobiczne, rasistowskie i islamofobiczne. W skład grupy roboczej wchodziły i wchodzili  przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych, agencji social-mediowych oraz uczelni.
• Opracowanie i upowszechnienie materiałów i publikacji wspierających w edukacji na rzecz równego traktowania i poszanowania różnorodności społecznej, w tym: dodruk książki pt. „Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji. Przykłady praktyczne”;
• dodruk książki pt. „Szkoła wielokulturowa – organizacja pracy i metody nauczania. Wybór tekstów”;
• wydanie  filmów z serii „Narracje Migrantów” na płytach DVD;
• dodruk materiałów pomocniczych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem filmów z serii „Narracje Migrantów”;
• opracowanie i wydanie  „Checklisty równościowej dla szkół wielokulturowych”.

Nr projektu: U/0068
Kwota dofinansowania na działania prowadzone w ramach projektu przez FRS: 110 380,00 zł

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002