Społeczeństwo wielokulturowe – kształtowanie i szanowanie kultury kraju pochodzenia wśród migrantów
Źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Okres realizacji: 1 lipca – 15 grudnia 2010
Kwota dofinansowania:

W ramach projektu zostały zorganizowane:
• zajęcia dla dzieci pochodzących z rodzin mieszanych (pod względem pochodzenia, narodowości, koloru skóry i wyznania),
• spotkania dyskusyjne dla kobiet i mężczyzn w związkach mieszanych (pod względem pochodzenia, narodowości, koloru skóry i wyznania),
• warsztaty psychologiczne dla cudzoziemek,
• wydarzenia integracyjne dla migrantów korzystających ze wsparcia w Centrum Powitania w Warszawie.

Nr projektu: MEN/2010/DWM/1497

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002