Seria dyskusyjna „Polityka tożsamości – Transnarodowość a integracja”
Źródło finansowania: Ambasada Amerykańska w Warszawie
Okres realizacji: kwiecień – maj 2009
Kwota dofinansowania:

Seria obejmowała cztery wydarzenia, w tym warsztat, panele dyskusyjne i wykład.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002