Seria dyskusji z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Dyskryminacji Rasowej
Źródło finansowania: Ambasada Amerykańska w Warszawie
Okres realizacji: 29 marca 2008
Kwota dofinansowania:

Seria obejmowała dwa panele dyskusyjne oraz pokaz filmów krótkometrażowych realizowanych przez młodzież migrancką w ramach projektu „Stranger Festival”.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002