Różnorodność społeczna w mediach [RSM] – tworzenie przekazów medialnych z uwzględnieniem standardów równego traktowania” (II edycja)
Źródło finansowania: Heinrich Böll Stiftung
Okres realizacji: 1 kwietnia – 31 grudnia 2014
Kwota dofinansowania: 12 800,00 zł.

Głównym źródłem finansowania projektu był Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) oraz budżet państwa w ramach projektu pt. „Działania na rzecz społeczeństwa różnorodnego – podnoszenie wiedzy i kompetencji w zakresie dialogu międzykulturowego i równego traktowania społeczeństwa przyjmującego w Polsce.”

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002