Różnorodność społeczna w mediach [RSM] – tworzenie przekazów medialnych z uwzględnieniem standardów równego traktowania” (I edycja)
Źródło finansowania: Heinrich Böll Stiftung
Okres realizacji: kwiecień – listopad 2013
Kwota dofinansowania: 22 400,00 zł.

Projekt został dofinansowany kwotą 8 000,00 zł przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002