Promowanie szkoły wielokulturowej: Opracowanie i wdrażanie instrumentów wspierających nauczycieli w szkołach przyjmujących uchodźców
Źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (EFU)
Okres realizacji: 1 sierpnia 2009 – 15 maja 2011
Kwota dofinansowania:

W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty i szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli podnoszące kompetencje międzykulturowe i wiedzę w tematyce uchodźstwa. W każdej ze szkół uczestniczących w projekcie zorganizowane zostały trzy spotkania  warsztatowe: dwa pierwsze koncentrowały się na kompetencjach międzykulturowych, a trzecie służyło opracowaniu koncepcji oraz przygotowaniu wydarzenia integracyjnego dla społeczności szkolnej. Proces organizacji wydarzenia miał pomóc nauczycielkom i nauczycielom zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności nabyte podczas warsztatów.

Nr projektu: 2/4/EFU

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002