Opracowanie i wydanie informatora na temat równości w dostępie mieszkańców Warszawy do dóbr i usług
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa
Okres realizacji: 1 sierpnia – 31 grudnia 2012
Kwota dofinansowania:

Partnerzy: FRS, Instytut Spraw Publicznych (ISP), Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP), Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA)

W ramach projektu wydany został „Inspirator Równościowy. Poradnik dla usługodawców warszawskich z zakresu prawa i polityki antydyskryminacyjnej” podnoszący wiedzę dotyczącą równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w dostępie do usług. Informator był skierowany do firm prowadzących działalność w branży usług rozrywkowych i gastronomicznych.

Nr umowy: CK-WOP-AOB/B/X/3/3/319/75/2012/NGO

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002