Opracowanie i wdrożenie narzędzie pomocnych dla pracowników administracji publicznej pracujących z uchodźcami i rodzinami uchodźczymi w systemie edukacji w Polsce
Źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (EFU), budżet państwa
Okres realizacji: 1 sierpnia 2011 – 31 grudnia 2013
Kwota dofinansowania:

Projekt w kompleksowy sposób odpowiadał na potrzeby uchodźczyń i uchodźców, administracji publicznej oraz społeczeństwa przyjmującego w zakresie poprawy sytuacji uchodźców w Polsce oraz wspierania procesu integracji uchodźców ze społeczeństwem przyjmującym. Działania skupiały się na systemie edukacji formalnej, który ma zasadniczy wpływ na przekazywanie wiedzy i kształtowanie postaw wśród osób należących do społeczeństwa przyjmującego.
Działania w projekcie obejmowały:
• Warsztaty i szkolenia dla nauczycielek i nauczycieli dotyczące uchodźctwa i sytuacji uchodźców oraz kształtowania postaw otwartości i pozytywnego podejścia wobec różnic kulturowych, religijnych itp.;
• Badanie dotyczące sytuacji i potrzeb dzieci uchodźczych w szkołach w Polsce oraz sytuacji i potrzeb szkół w kontekście przyjmowania dzieci cudzoziemskich;
• Opracowanie i wydanie publikacji zawierającej przykłady dobrych praktyk w zakresie edukacji dzieci cudzoziemskich;

Nr projektu: 6/8/EFU

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002