Opracowanie i wdrażanie instrumentów wspierających nauczycieli w warszawskich szkołach wielokulturowych
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa
Okres realizacji: 1 września – 31 grudnia 2010
Kwota dofinansowania:

Projekt obejmował następujące działania:
• Wydanie publikacji pt.  „Szkoła Wielokulturowa – Organizacja pracy i metody nauczania. Wybór tekstów”;
• Szkolenie dla kadr szkół na temat pracy z dziećmi cudzoziemskimi.
• Konferencja dla ok. 90 przedstawicielek i przedstawicieli szkół oraz  instytucji edukacyjnych, dotycząca edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym.

Nr umowy: CK-WOP/B/X/3/3/231/61/2010/NGO

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002