On the Threshold of Europe in Warsaw and Paris
Źródło finansowania: Allianz Kulturstiftung
Okres realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2010
Kwota dofinansowania:

Wsparcie Allianz Kulturstiftung umożliwiło stworzenie serii filmowej „Narracje Migrantów”.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002