My Targówek
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa
Okres realizacji: 4 listopada 2013 – 30 września 2015
Kwota dofinansowania:

Lider projektu: Stowarzyszenie Mierz Wysoko
Partnerzy: FRS, Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Stowarzyszenie Dzieci Targówka, Fundacja na rzecz Wspólnot Lokalnych „Na Miejscu”, Fundacja D.O.M.

Projekt został zrealizowany jako zadanie zlecone przez m. st. Warszawę w zakresie prowadzenia zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka. Celem projektu było zwiększenie wyników w nauce i frekwencji szkolnej dzieci i młodzieży w dzielnicy Targówek Fabryczny w Warszawie oraz integracji społecznej.
Zadania FRS w projekcie obejmowały:

• Zatrudnienie asystentek i asystentów międzykulturowych;
• Przeprowadzenie szkolenia dla kadry SP nr 58 w Warszawie, dotyczącego materiałów do nauki języka polskiego jako obcego / drugiego;
• Przeprowadzenie warsztatów dla ekspertek i ekspertów z organizacji pozarządowych realizujących projekt, zrzeszonych w konsorcjum „My Targówek”, na temat wspierania edukacji i integracji dzieci z doświadczeniem migracji (w tym przede wszystkim dzieci z doświadczeniem uchodźstwa);
• Przeprowadzenie warsztatów komiksowych (psychologiczno-artystycznych) dla młodzieży z doświadczeniem migracji z wykorzystaniem techniki komiksu oraz organizacja wernisażu prac.

Kwota dofinansowania na działania prowadzone przez FRS w ramach projektu: 61 650,00 zł (w latach 2013 – 2015).
Nr umowy: PS/B/VI/1/6/477/2013-2015

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002