Krok ku samodzielności i integracji – lekcje języka polskiego dla cudzoziemców w Warszawie
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa
Okres realizacji: 1 kwietnia – 31 października 2010
Kwota dofinansowania:

W ramach projektu FRS zorganizowała bezpłatne zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców w ramach Centrum Powitania w Warszawie.

Nr umowy: CK-WOP/B/X/3/3/132/41/2010/NGO

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002