Kodeks Równego Traktowania. Wdrażanie standardów równego traktowania w edukacji i instytucjach publicznych
Źródło finansowania: Heinrich Böll Stiftung
Okres realizacji: 15 maja  – 20 grudnia 2015
Kwota dofinansowania: 12 980,00 zł

Głównym źródłem finansowania projektu  były fundusze EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002