Koalicja na rzecz wzmacniania roli asystentek i asystentów międzykulturowych w systemie edukacji w Polsce
Źródło finansowania: Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” (EVZ)
Okres realizacji: 1 października 2019 – 30 września 2020
Kwota dofinansowania: 47 305,00 Euro

Projekt jest częścią programu EVZ wspierającego tworzenie koalicji dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i nienawiści oraz wzmacniania społeczeństwa solidarnego.

Celem Koalicji zainicjowanej przez FRS jest wzmocnienie roli asystentek i asystentów międzykulturowych (AM), asystentek i asystentów edukacji romskiej (AER) oraz osób pełniących funkcję pomocy nauczyciela (PN) w szkołach po to, aby dzieci z doświadczeniem migracyjnym i dzieci romskie czuły się w szkole bezpiecznie, mogły korzystać z nauki i się rozwijać. Chcemy, aby zatrudnianie PN, AM i AER stało się realnie działającym rozwiązaniem systemowym. Aby było to możliwe coraz więcej szkół powinno decydować się na zatrudnienie AM, PN i AER,
a organy prowadzące powinny dostrzegać tę potrzebę i odpowiadać na nią pozytywnie, przekazując szkołom środki.

W ramach działań Koalicji:
• zachęcamy szkoły i organy prowadzące do zatrudniania pomocy nauczyciela oraz asystentek/ów międzykulturowych i romskich oraz informujemy, jak to zrobić;
• upowszechniamy doświadczenia i dobre praktyki, aby pokazać, jakie korzyści daje całej społeczności szkolnej współpraca z asystentkami i asystentami;
• działamy na rzecz tego, aby praca asystentek i asystentów była doceniana.
• opracowujemy model kompetencyjny asystentek i asystentów oraz ramowy program cyklu szkoleń przygotowujących asystentki i asystentów do pełnienia tych funkcji.

Koalicję jako partnerzy współtworzą osoby i organizacje z całej Polski: Fundacja w Stronę Dialogu (dawniej Fundacja Dialog-Pheniben, Kraków), Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja (Kraków), Fundacja Kobiety Wędrowne (Sopot / Trójmiasto), Fundacja Polskie Forum Migracyjne (Warszawa), Elsi Adajew, prezes Fundacji Sintar im. Issy Adajewa (Warszawa), Stowarzyszenie Dla Ziemi (Lublin), Stowarzyszenie na rzecz Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada (Wrocław), Stowarzyszenie 9dwunastych (Białystok), Wydział Oświaty Dzielnicy Ochota w Warszawie.

Działania Koalicji obejmują:
• Sześć strategicznych spotkań sieciujących.
• Stworzenie strony internetowej, ulotki i materiału video informujących o możliwości zatrudniania i współpracy szkół z asystentkami i asystentami, pokazujących korzyści ze współpracy i zachęcających do podejmowania jej.
• Spotkania informacyjne w miastach i miejscowościach, gdzie działają organizacje zrzeszone
w koalicji.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002