Język drogą do integracji. Kursy języka polskiego oraz wydarzenie integracyjne dla cudzoziemców i cudzoziemek w Warszawie
Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa
Okres realizacji: 6 – 31 grudnia 2013
Kwota dofinansowania:

Projekt odpowiadał na zwiększającą się w Polsce i Warszawie liczbę cudzoziemców i cudzoziemek oraz związane z tym procesem wyzwania dla procesu integracji. Celem projektu było wsparcie integracji społecznej oraz integracji migrantek i migrantów na rynku pracy w Warszawie poprzez:
• zwiększenie znajomości języka polskiego,
• zwiększenie wiedzy migrantów i migrantek o kulturze, historii i normach społecznych obowiązujących w Polsce,
• zwiększenie kompetencji międzykulturowych migrantów i migrantek,
• wzmocnienie migrantów i migrantek w zabieraniu głosu na swój temat.

Nr umowy: CKS-WOP-AFU/B/X/3/3/384/86/20113/NGO/MG
Kwota dofinansowania: 5 870,00 zł (w ramach tzw. „Małego grantu”)

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002