Empowerment obywateli i obywatelek państw trzecich – wsparcie integracji na rynku pracy i w kontaktach międzykulturowych w społeczeństwie w Polsce
Źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI)
Okres realizacji: 1 grudnia 2013 – 30 czerwca 2015
Kwota dofinansowania: 434 013,40 zł

Celem projektu było kompleksowe wsparcie integracji obywateli i obywatelek państw trzecich oraz członków i członkiń społeczeństwa przyjmującego.
Projekt obejmował trzy główne obszary działań:
• Prowadzenie Migranckiego Centrum Wsparcia świadczącego pomoc dla migrantek i migrantów w zakresie adaptacji do życia w Polsce, w tym m.in. indywidualne konsultacje i poradnictwo dotyczące wynajmu mieszkania, meldunku, opieki zdrowotnej oraz dostępu do edukacji, usługi tłumaczeniowe, szkolenia, warsztaty i zajęcia grupowe dotyczące asertywności, umiejętności identyfikowania i reagowania na  dyskryminację (np. na rynku nieruchomości), kultury polskiej, zwiększania dostępu do oferty kulturalnej i komercyjnej oraz usług urzędów w Polsce.
• Działania wspierające integrację na rynku pracy obejmujące m.in.: poradnictwo i konsultacje indywidualne dotyczące przygotowania CV i listu motywacyjnego oraz uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjne, doradztwo dot. pracy w Polsce oraz rozliczeń podatkowych (w tym przygotowywania PIT-u). W ramach projektu organizowane były staże firmach, organizacjach i instytucjach, które umożliwiły klientkom i klientom nabycie doświadczenia w wybranym zawodzie.
• Działania publikacyjne, w tym:
– informatory dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania w Polsce takich jak: edukacja dzieci i osób dorosłych, mieszkanie, meldunek, przygotowanie do szukania pracy w Polsce, wprowadzenie do kultury polskiej, opieka zdrowotna i ubezpieczenie zdrowotne.
– Książka pt. „(Nie)widzialne granice – o tym co dzieli i co łączy w wielokulturowości” w innowacyjny i nietypowy sposób pokazująca wielokulturowość Polski oraz Warszawy.
– wywiady i rozmowy w ramach serii „Rozmowy o Różnorodności” (RoR) przybliżające tematykę różnorodności społecznej.
 
Nr projektu: 61/10/EFI

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002