Dotacja na rozwój instytucjonalny
Źródło finansowania: Fundacja im. Stefana Batorego
Okres realizacji: 1 czerwca 2018 – 31 maja 2020
Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Celem dotacji jest wzmocnienie systemu finansowania działalności FRS poprzez rozwój fundraisingu i współpracy z sektorem biznesowym.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002