Cykl spotkań „Rozmowy o różnorodności”
Źródło finansowania: Allianz Kulturstiftung
Okres realizacji: maj – grudzień 2017
Kwota dofinansowania:

Tytuł projektu jest nawiązaniem do nazwy jednej z serii wydawniczych FRS: „Rozmowy o różnorodności”, zawierającej wywiady i zapisy rozmów dotyczących różnorodności społecznej.

• Bezpośredniego zaangażować ludzi w dyskusje, umożliwiające zdobycie rzetelnej wiedzy oraz wymianę doświadczeń i pomysłów na działania na rzecz różnorodności społecznej.
• Wzmocnić środowisko organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką migracji i równego traktowania.
• Wzmocnić lokalnych decydentów, sojuszników oraz liderki i liderów w obszarze edukacji
w działaniu na rzecz otwartego społeczeństwa różnorodnego.

Projekt składał się z serii spotkań, które służyły temu, aby:
• Bezpośredniego zaangażować ludzi w dyskusje, umożliwiające zdobycie rzetelnej wiedzy oraz wymianę doświadczeń i pomysłów na działania na rzecz różnorodności społecznej.
• Wzmocnić środowisko organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką migracji i równego traktowania.
• Wzmocnić lokalnych decydentów, sojuszników oraz liderki i liderów w obszarze edukacji
w działaniu na rzecz otwartego społeczeństwa różnorodnego.

W ramach projektu odbyły się następujące spotkania:
• „Co łączy, a co dzieli w różnorodności?” (Warszawa, 21 VI 2017)
• Rozgrywka gry “Łowisko” dotyczącej dylematu “wspólnego pastwiska” (Warszawa, 21 VII 2017)
• „Tęczowy patriotyzm” (Warszawa, 21 IX 2017)
• “Jak sprawić, aby każdy czuł się w szkole o siebie”? (Kędzierzyn-Koźle, 19 X 2017)
• Seminarium: „Asystent międzykulturowy i pomoc nauczyciela w szkole” w ramach konferencji „W polskiej szkole”, zorganizowanej przez Fundację Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja (Kraków, 20 X 2017)
• „Z ziemi obcej do Polski – powrót, czy kolejna migracja?” (Warszawa, 21 XI 2017)
• Spotkanie: „Asystent międzykulturowy i pomoc nauczyciela w szkole” w ramach konferencji pt. „Dobra współpraca z mniejszościami narodowymi w szkole – wyzwaniem dla nauczyciela XI wieku” (Bydgoszcz, 6 XII 2017)

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002