Centrum Powitania w Warszawie – Tworzenie modelowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie integracji cudzoziemców w Polsce
Źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (EFU)
Okres realizacji: 1 września 2009 – 15 maja 2011
Kwota dofinansowania:

Partnerzy: FRS, Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, Fundacja „Nasz Wybór”

Projekt polegał na stworzeniu i prowadzeniu Centrum Powitania w Warszawie (CPW), w ramach którego oferowane było kompleksowe wsparcie dla migrantów i migrantek mieszkających w Warszawie i w Polsce. W ramach CPW, FRS oferowała wsparcie psychospołeczne w tym:
• konsultacje w sprawach związanych z organizacją życia w Polsce, w tym  poszukiwaniem mieszkania i meldunkiem, dostępem do usług zdrowotnych, systemu edukacji i szkolnictwa wyższego;
• konsultacje psychologiczne indywidualne i grupowe;
• kursy języka polskiego,
• warsztaty i szkolenia dot. m.in. asertywności dla kobiet, podstaw obsługi komputera;
• edukację prawną w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i przestępstwom motywowanym nienawiścią;
• wydarzenia integracyjne, pozwalające poszerzyć krąg znajomych oraz poczuć się bezpiecznie i komfortowo w Warszawie (np. spacery po Warszawie, wieczory kulinarne, pokazy filmów);
• zajęcia dla dzieci pochodzących z małżeństw mieszanych i rodzin migranckich (cykl: „Bajki z bliska i z daleka”).
W ramach projektu FRS współpracowało z wieloma instytucjami, w tym szkołami i uniwersytetami, notariuszami, prawnikami, biurami i agencjami nieruchomości, tłumaczami, przychodniami zdrowotnymi, a także innymi organizacjami pozarządowymi.

W ramach projektu przygotowana została również seria informatorów „Informacje Praktyczne”, zawierających porady dotyczące szerokiego zakresu zagadnień związanych z organizacją życia w Polsce.
 
Nr projektu: 8/3/EFI

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002