Centrum Powitania w Warszawie – Tworzenie modelowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie integracji cudzoziemców w Polsce
Źródło finansowania: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) Okres realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2009 r.
Okres realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2009
Kwota dofinansowania:

Partnerzy: FRS, Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, przy wsparciu merytorycznym Fundacji „Nasz Wybór”

Nr projektu: 9/1/EFI/2007

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002