Anna Grudzińska
26 marca 2020

Fundatorka i współzałożycielka FRS oraz prezeska zarządu w latach 2007-2010.

Absolwentka Antropologii i Kulturoznawstwa w Zakresie Stosunków Międzykulturowych na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładowczyni i doktorantka na uniwersytecie w Aberdeen (2011 – 2016), Uniwersytecie Warszawskim (2001–2008) oraz Uczelni Łazarskiego w ramach programu akredytowanego przez University of Wales  (2009–2011)  Specjalizuje się w tematach związanych z edukacją międzykulturową, przeciwdziałaniem dyskryminacji, edukacją obywatelską i dyskursem publicznym.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002

Regulamin sklepu