Agnieszka Kozakoszczak
24 lutego 2020

Ekspertka się w tematyce równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w edukacji, w instytucjach publicznych i w organizacjach pozarządowych, trenerka.

W FRS koordynuje program edukacyjny oraz zajmuje się m.in. współpracą z asystentkami i asystentami międzykulturowymi.

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Trenerów Biznesu oraz Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
biuro@ffrs.org.pl

KRS: 0000283409
Nr konta w Volkswagen Bank Polska S.A.: 49 2130 0004 2001 0435 0112 0002